2012. február 23., csütörtök

Jó hír! Természetvédelmi területté nyilvánították a Dunaszentgyörgyi-láperdőt


A Duna szempontjából fontos döntés született a minap. 2012. március 1-jével a Dunaszentgyörgyi-láperdőt természetvédelmi területté nyilvánította a vidékfejlesztési miniszter, Fazekas Sándor. Ezáltal 332 hektár egykori dunai ártér került országos védettség alá. 

Dunaszentgyörgy és Paks között, a mai folyótól nyugatra, egy több száz éve elhagyott mederben alakult ki az a láperdő, amelyet a mentesített ártéren zajló intenzív mezőgazdaság sem tudott felszámolni. Ez a meder egykor Paks alatt szakadt ki a Dunából, két jól felismerhető kanyarulatával alámosva a jobb parti Mezőföldet. Közvetlenül a magaspart alatt haladva Fadd fölött torkollott vissza a Dunába. Számtalan fok ágazott ki belőle, melyek élő kapcsolatot jelentettek a főággal, egészen a Duna szabályozásáig. Az ármentesítés során egyre inkább visszaszoruló nedves élőhelyek maradványa ez a láperdő. A 200 évvel ezelőtti állapotokat sajnos már nagyon nehéz rekonstruálni. Éppen ezért jelentős előrelépés a táj megőrzésének szempontjából a mostani intézkedés. A Dunaszentgyörgyi-láperdő Természetvédelmi Terület a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága alá kerül majd. Alábbiakban olvasható a Nemzeti Park indoklása, melynek révén a magyarországi Duna-völgy újabb védett területtel gyarapodott.
 
1. ábra A Fadd és Paks között elterülő Sárköz
 
A Dunaszentgyörgyi-láperdő a Dunamenti-síkság Sárköz kistájához tartozik. A folyószabályozás előtt itt az év nagy részében igazi mocsári, vízi világ volt. A kiterjedt ártéri erdők mai maradványa a Dunaszentgyörgyi láperdő is, amely a különböző élőhelyek (erdő, ligeterdő, facsoport, fasor, rét, legelő) mozaikjaival komplex táji értékkel rendelkezik. Az égeres láperdő, a puhafa ligetek, facsoportok, a böhöncös öreg füzek, a nádasok, láprétek, magasfüvű nedves kaszálók, csatornaszegélyek mozaikja a terület sokféleségét emeli. A számos élőhely típus a megnövekedett civilizációs hatások ellenére is megőrizte a rájuk jellemző növény és állatvilágot. A változatos, mozaikos termőhelyi adottságoknak köszönhetően a terület flóralistája gazdag. A számos itt regisztrált növényfaj mellett a leendő védett területről 1999 óta 17 védett taxon (pl. kisfészkű aszat, békaliliom, tőzegpáfrány, nyári tőzike, gyíkpohár, konkoly, mocsári lednek) és további 14 ritkább, kiemeltebb figyelmet érdemlő faj is előkerült (ezek az értékek a további kutatások révén még biztosan emelkedni fognak). Az előforduló kétéltű- (pl. dunai tarajos gőte, barna ásóbéka, mocsári béka, zöld varangy), hüllő (pl. rézsikló, mocsári teknős, fürge gyík, zöld gyík,) és madárfajok (pl. kerecsen sólyom, rétisas, haris, fekete gólya) száma is jelentős. Egyaránt megtalálhatóak a déli-kontinentális, valamint hűvösebb, boreális jellegű faunára jellemző fajok is. A legtöbb nedvességigényű faj megtalálja életfeltételeit mind a lápréteken, mind a mocsárréteken. Ennek tipikus példája lehet a nagy tűzlepke, vagy a réti tücsökmadár. A védett és ritka növény- és állatfajok száma szerint és nagyrészt természetközeli állapota miatt a terület természetvédelmi jelentősége nagy. A védelemre javasolt növénytársulások természetessége helyenként kiemelkedő. A Duna-völgy természetes vegetációja mára jelentősen megritkult, átalakult. A tervezési terület a valamikori őshonos növényzet természetes, illetve természetközeli maradványa, mely megőrizte a Duna-völgyre jellemző, de jelentősen megritkult láperdő, puhafa liget, bokorfüzes, láprét és üde kaszáló mozaikjaiból felépülő élőhelyet, ritka öreg botoló füzesekkel. A terület jelentősége abban rejlik, hogy a hasonló élőhelyek legtöbbje napjainkra eltűnt, a meglevők pedig egyre inkább elszigetelődnek egymástól. Így a meglevők megőrzése feltétlenül szükséges. A tervezési terület nagy része a HUDD20029 jelű, kiemelt jelentőségű, különleges természet-megőrzési NATURA 2000 területhez tartozik. 
 
2. ábra A Dunaszentgyörgyi-láperdő határa
 
A Dunaszentgyörgyi-láperdő Természetvédelmi Terület rendeltetése a Duna-völgy eltűnőben lévő lápréti, láperdei, ligeterdei tájképi értékeinek, a terület fajgazdag állat- és növényvilágának megőrzése, a Duna-menti zöldfolyosó-hálózat részeként. 

Nincsenek megjegyzések:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...