2023. március 27., hétfő

Kastélysziget Regensburgban

Regensburgban, az Oberer Wöhrd északi partján lévő ösvényen két indokolatlan fahíd áll. Indokolatlanok abból a szempontból, hogy alattuk nincsen vízfolyás, csupán egy árok, amely egy elhanyagolt kastélykertet fog közre. Mivel a helyszínen nem derült ki, hogy a kastély építtetője csak birtokba vett egy dunai szigetet, vagy konkrétan csinált magának egyet, mostani írásunkban a szigetecske eredetének nyomába eredünk!

Pavilon a Lauser villa szigetén, Anton Radl festménye 1803. (forrás)

Magántulajdonban álló magyar dunai szigetről már volt szó a blogon, azonban ez feltehetően Németországban és Ausztriában elterjedtebb dolog lehet, már csak a magántulajdonhoz való hozzáállásuk miatt is. A regensburgi Lauser Insel körbejárása éppen a magántulajdon jelleg miatt nem lehetséges, bár csak jelzésértékű a kb. három méter széles mellékágon áthúzott szalagkordon. Ez a kordon azonban a becsületes látogatók elől el tudja rejteni az egyik legérdekesebb kérdést: hogyan lehet a parton álló kastélyból átjutni a szigetre... 

A kerti pavilon 2023. januári állapotában, a kastélysziget keleti csúcsán.

Valószínűleg ez nem volt mindig így, de jelenleg nincs lezárva az egész sziget, a parti sétány keresztülvezet a dunai oldalán, a birtok kerítése ugyanis jó tíz méterrel beljebb található a Dunához képest. Karl Bauer kutatása szerint a Lauser-sziget viszonylag öreg, 1645-ben már említik Vischerwörth néven. Fennmaradt a mellékág neve is, amely megerősíti a halászattal kapcsolatos feltételezéseket. A Fischgang vagy Fischgraben elnevezés valószínűleg arra utal, hogy a kis ágat a halászok rendszeresen elrekesztették, de a Graben szó utalhat a mesterségesen kialakított vagy kimélyített mederre is.

Fahíd a szigetre

Nem kell túl nagy birtokra gondolni a kastélysziget elnevezés hallatán. A sziget-kert mindössze 6000 négyzetméter, legnagyobb hosszúsága 200 méter, legnagyobb szélessége 40 méter. Mivel egy városi szigetről van szó, a Duna vizén kívül az árvízvédelem is formálta felszínét. És mivel egy kastélykertről van szó, meg kell említeni a tájépítészet felszínformálását, bár a természet ezt a megfeszített munkát szinte teljesen felülírta az utóbbi évtizedekben, és a kert manapság elhanyagoltan áll. Sokan azt gondolnák, hogy ha egy terület gondozását abbahagyjuk akkor valami idilli természetközeli állapot áll be rövid időn belül. Totális tévedés. A gyakorlat azt mutatja, hogy valami mesterséges rendezetlenség veszi át a helyét. Például kúszónövények. Esetünkben a minden mást kiszorító borostyán lesz az egyeduralkodó, felkúszva még a fákra is. 

Magánsziget, magánmeder belépni tilos!

Hogy mikor kezdődött a sziget kertté válása? Erre a wikipdia egyértelmű választ ad: 1795-ben, amikor elkezdték építeni a kastélyt a Duna partján. Ha azonban mélyebbre ásunk, arra juthatunk, hogy jóval korábban is kert állt a szigeten, sőt, mintha a hozzá tartozó kastély is öregebb lenne. A Liebl utca 2. szám alatt álló kora klasszicista kastélyt Georg Friedrich von Dittmer, pomerániai származású kereskedő, bankár építette. A célja az volt, hogy közel a városhoz legyen egy háza, ahol kerti mulatságokat rendezhet a természet lágy ölén. Von Dittmertől ugyanis nem állt távol a nagyzolás, ami elsősorban a frissen szerzett nemességéből következett. II. József császár 1781-ban osztrák nemességet adományozott neki, emellé 1800-ban báró rangot is kapott. Bajor udvari tanácsos, mi több udvari bankár is volt, aki saját pénzéből kölcsönzött például a Wittelsbachoknak a franciák elleni háborúra. Feljegyezték róla, hogy remek bálokat szervezett és volt, hogy fáklyavivők kísérték a négylovas hintóját Regensburgban.

Kilátás a Lauser villára és a mederre nyugat felől.

A kora klasszicista stílusú épület 1798-ban már állt. Az építész Joseph Sorg volt, aki a kastély alapját tölgyfacölöpökre építette, a Duna gyakori áradásai miatt. Az angolparkká alakított sziget meredek partja ugyancsak favázas biztosítást kapott az alámosódás ellen, a kezdő képen látható festmény tanúsága alapján. Keleti csúcsán egy díszes pavilon állt, üvegablakait kínai életképek díszítették, belsejét pedig olajfestmények. Sajnos az egykori bálok mementója ma már meglehetősen romos. Létezett azonban egy nagyobb pavilon is a sziget közepén, de ezt már lebontották.

Az utolsó előtti tulajdonosokról elnevezett Lauser villa,
az eggyel korábbi tulajdonosról elnevezett Liebl utcában.

Von Dittmer öregkorában az Oberer Wöhrd-ön álló kastélyában élt, de utódai eladták az 1830-as években Johann Baptist von Liebl-nek, a hercegi bírói tanács egyik tagjának, akiről később a kastély utcája kapta a nevét. 1903-ben újabb tulajdonosváltás következett, ekkor vásárolta meg a kastélyt a névadó gyáros Lauser család. 1945 óta a kastély egyre pusztult, csak az 1970-es években elvégzett restauráció mentette meg, amikor a tölgyfa cölöpöket betonalapra cserélték. 1993 óta a Lauser villa tulajdonosa von Poltenbach báró, aki részben felújíttatta a kastélyt, de ez csak az utcai fronton látványos. A szigeti oldal még mindig meglehetősen viharvert állapotban van. 

A regensburgi báró Berberich-kert 1781-ben. (forrás)

A források egyértelműen a von Dittmer családot említik, mint a klasszicista kastély építtetőjét, azonban egy 1781-es Regensburg térkép szerint már állhatott a helyén épület korábban, sőt ekkoriban már a sziget-kertnek is léteznie kellett. 

Johann Mayr 1781-es Regensburg térképét dél felé tájolták, balra a híres kőhíd látható, egyik végén Stadtamhof, a másikon pedig Regensburg, közöttük a helyi szigetvilág terült el. Ennek egyik tagja mellé a Berberich Garten felirat került. A Berberich-kert névadója kizárásos alapon Franz Ludwig von Berberich lehetett, aki a regensburgi Thurn und Taxis hercegi család könyvtárának igazgatója volt 1773-1784 között. Von Berberich 1784-ben bekövetkezett haláláig viselte ezt a kitüntető címet. A Berberich-sziget, vagy -kert mellett (attól délre a parton) az Oberer Wöhrd-ön egy épületet látunk, amely kiterjedését tekintve hasonló nagyságú lehetett mint a későbbi Lauser villa. Hogy mi lehetett ez az épület, mikor és ki építette további kutatást igényelne. Annyi bizonyos, hogy valamikor 1705 után épülhetett fel. 

1705-ben már létezett a sziget. Jakob Weisshof: Regensburg (forrás)

Jakob Weisshof 1705-ös térképén látható jó pár épület a külterületnek számító Oberer Wöhrd-ön, bár ezek egyike sem tűnik főúri kastélynak. Ez a térkép valószínűleg bizonyíték arra, hogy a regensburgi kastélyszigetet a természet, jobban mondva a Duna sodrása alakította ki, és a bajor tájépítészek már meglévő anyagból formáltak belőle egy főúri kastélykertet. 

Annak ellenére, hogy a szigetecske jelenleg is főúri birtokban van, még a tájépítészet sem tudna belőle újra dunai szigetet csinálni. A kiszáradt mellékága ugyancsak emberi beavatkozás következménye. 1977-ben készült el az alig egy kilométerre lévő regensburgi duzzasztómű. A Lauser-sziget ennek az alvizén található, és a lezúduló víz szintje a bevágódás miatt mélyebben van mint a duzzasztás előtti vízállás. Átlagos vízállásnál már lefűződött, a Duna csak az árvizek idején veheti újra birtokba.

2023. március 21., kedd

Harminc éve töltötték fel végleg a Lágymányosi-tavat

 

A lágymányosi híd építése 1993-ban pontot tett egy 120 éven keresztül tartó folyamat végére, melynek során végleg feltöltötték az egykor tekintélyes szélességű Duna-meder helyén kialakított Lágymányosi-tavat. Utolsó mozzanatként a kétéltűeket és hüllőket gondosan kimentették, helyüket koncertlátogatók és jól szituált irodai alkalmazottak vették át. 

A Lágymányosi-tó maradványa, közvetlenül a feltöltés előtt (forrás

Elöljáróban fontos leszögezni, hogy az egykori Lágymányosi-Duna egy szeglete még mindig megvan, az Összekötő vasúti hídtól délre, a Kopaszi-gátként ismert párhuzammű által részben elzárt öbölként. Mostani bejegyzésünkben kizárólag a hídtól északra elterülő tó történetéről lesz szó bőséges képanyaggal, és némi vízrajzi háttérrel.
Érdemes tisztázni, hogy régebben Lágymányosi névvel illették a Feneketlen-tavat, a Kosztolányi Dezső tér és a Villányi út között. 
A Lágymányosi-tó feltöltése mellett egy másik, nagyjából kerek évfordulóról is fontos megemlékezni, ugyanis idén 150 éves a főváros arculatát leginkább befolyásoló vízépítési műtárgy, a Kopaszi-gát. A gát szó nem túl szerencsés, ugyanis a gátakat jellemzően keresztbe építik a folyón. Töltésnek amiatt nem lehet nevezni, mert déli részén megszakad a folytonossága. Vízrajzi értelemben egy párhuzamműről beszélünk, amelynek elsődleges feladata egy új meder-nyomvonal kialakítása volt a Gellért-hegy alatt. A Csepel-sziget csúcsa fölött ugyanis a Duna természetes állapotában egy rendkívül széles és rendkívül zátonyos szakaszt formált, ahol rendszerint fennakadtak a zajló jégtáblák. A párhuzammű építése idején már 35 év telt el az 1838-as jeges árvíz katasztrófája óta, de ez a pusztítás még mindig elevenen élt az emberek emlékezetében. Nem szerették volna még egyszer azt látni, hogy több emelet magasságba torlódnak a jégtáblák a Kopaszi-, és Nyúlfutási-zátonyokon. Éppen ezért az első adandó alkalommal, amikor a politikai és gazdasági helyzet lehetővé tette, megkezdődött a Lágymányosi-Duna medrének rendezése.  

A Kopaszi-gát és Lágymányosi-tó északi része 1877 után (Klösz György/Fortepan)

500 ölről (kb. 1 km) 200 ölre (kb. 380 m) szűkítették a 3000 méter hosszú Kopaszi párhuzamművel a Dunát, de mivel a párhuzammű a legdélebbi szakaszán nem kapcsolódott a parthoz, eredetileg nem egy tó, hanem egy öböl jött létre. A "Nagy-Lágymányosi-öböl" azonban nem volt hosszú életű. A medrében 1873 és 1877 között felépült az Összekötő vasúti híd. A híd nem a teljes 1 kilométeres szakaszon ívelte át a folyót, hanem csak a Kopaszi-gát és a pesti part között. A Lágymányosi-öbölben töltést építettek a vasúti pálya számára, ezzel szinte rögtön a folyószabályozás után kettévágták az öblöt, és létrejött a Lágymányosi-tó is, mely ekkor még a Gellért-hegy tövéig nyúlt. A tó történetéhez hozzátartozik a meghiúsult téli kikötő terve, aztán a meghiúsult konstantinápolyi vigalmi negyed terve. Sőt, idetartozik a meghiúsult budapesti világkiállítás [EXPO'96] terve is. 

A számos hasznosítási terv közül a legérdekesebb a "Konstantinápoly Budapesten" vigalmi negyed kialakítása volt, ami rövid idő alatt tönkrement. Miután a szúnyogok elüldözték a látogatókat a tó partjáról, és csődbe döntötték a török mintára épült vigalmi negyedet, a főváros módszeresen nekifogott a tó felszámolásának. A feltöltés a Műegyetem legészakibb épülete felől zajlott fokozatosan. Ez a fokozatosság azt jelentette, hogy a terjeszkedő város sokáig egy Fertő-tó jellegű tájjal volt szomszédos. Nádasokban megbúvó szárcsák, vadkacsák, sirályok, gémek, vidrák otthona volt ez. Különösen a 1,5-3 méter mély tó közepén összekotort szigetecske adott nekik menedéket. Mivel a Dunával nem volt közvetlen kapcsolata a vízfelületnek, és csak a töltés alatt átszivárgó vizek követték napos-hetes késéssel a főág vízállását, a Lágymányosi tó erősen eutrofizálódott. Az Est 1923-i beszámolója egy ma már elképzelhetetlen természetközeli élőhelyet ír le: 
"Nem is hinné az ember, hogy mi minden van itt Budapest kellős közepén. Már maga a tó is különös, furcsa kép: az egyik sarkában millió és millió béka parlamentje tart hangos tere-ferét a buján előtört hínár között, mintha csak valahol lent az Alföldön volnának, a régi mocsarak vidékén. A tóban halászok dolgoznak, öblös csónakok hasogatják a habokat, melyekből sűrűn mutogatják hátukat a halak...
Az a vakkogó hang, ami a sziget felől hallik, a gémek hangja, melyek, ha leszállt az éj, csapatostól jönnek dél felől a lágymányosi tóra. A kis szigeten, amelyen csak ritka nád és káka nő, különben vidrák tanyáznak, ellátogatnak ide még búbosvöcskök is és nagy mennyiségű halat pusztítanak el. Igazán csodálatos ez a szabadon ide-oda mozgó, különféle vadállat és szárnyas itt, a dübörgő vonatok, házak, füstölgő gyárkémények között [1].

A vízi világ a tudósok érdeklődését is felkeltette. 1922-ben ebből a pangó mocsárvilágból írta le a világon elsőként Gimesi Nándor tanár a Planktomyces bekefii nevű bimbózó baktériumot, melyet Békefi Rémigről, a ciszterci rend Szent Imre Főgimnáziumának alapítójáról nevezett el. 1979-ben amerikai tudósoknak még egyszer sikerült kimutatni ezeket a baktériumokat a Lágymányosi-tó utolsó megmaradt részmedencéjéből a vasúti töltéstől északra [2]. A természet felfedezésével párhuzamosan zajlott a természet szennyezése is, amely kikerülhetetlen velejárója volt a terület feltöltésének. A környező ipari területek mindenféle környezetvédelmi előírás híján, pusztán lerakóhelyként tekintettek a tóra, ahová bármit ki lehetett pakolni:  

Úgy történt, hogy a múlt esztendőben leégett a Gábor Andor vegyészeti gyár és ekkor mintegy hat szekér, nagy mennyiségű patkánymérget tartalmazó hulladékot szórtak a tó északi részébe, ahol most a töltési munkálatok folynak. A méreg természetesen azóta már régen kilúgozódott, de rengeteg planktont, pusztított el és körülbelül 6 méter mázsa döglött halat szedtünk össze. Ez mindenesetre nem volt korrekt eljárás... [1]

Az állandó vízszennyezés ellenére egyfelől ezerszámra fürdött a főváros szegényebb lakossága (erről már 1927-ben elborzadva írtak a városi tanácsosok, erősen szorgalmazva a feltöltést), másrészt halakat tenyésztettek benne, ezeket pedig a korabeli tudósítások szerint a vágóhídról származó vérrel etették. Az utolsó lehalászás 1931-ben zajlott. 

A Lágymányosi-tó középső része, a két híd között. 1930.

Ezzel a borzalmas eleggyel valamit kezdeni kellett, és a főváros számára a feltöltés tűnt az egyetlen ésszerű megoldásnak, hiszen ekkoriban a nemzeti parki védettség még nem volt opció. A feltöltés a Horthy Miklós híd megépítésével vett új lendületet. Ekkor a tó területe még kb. 53 hektár volt.  1930-1932 között 600 ezer köbméter dunai kavicsból és iszapból megépült a hídpálya budai oldali feltöltése,melynek egy részét vízsugárral ömlesztettek be a tóba a Dunáról [3]. Ugyancsak ide hordták a Tabán elbontott házaiból származó sittet, de hordtak ide földet a gödöllői vasútvonal korrekciós munkáiból [2] és salakot a kelenföldi erőműből [3]. Egyedül a Gödöllőről érkező 1200 szerelvény 53 ezer vagonból kirakodott földdel 12 hektárt sikerült feltölteni a Lágymányosi-tóból [4]A terület északi részén elsősorban épülettörmelékből áll a feltöltés, míg a déli részt jobbára erőművi salakkal töltötték fel. Az ide hordott anyagok vastagsága 5-10 méter között változik, ezen mintegy 20-30 centiméter homok van [5]. A lerakás ipari méretekben történt, a feltölteni kívánt tómeder partjára vasúti síneket raktak le, ahonnan csak ki kellett borítani a törmeléket a tóba. Módszeresen haladtak északról dél felé, ahogy ezt az épületállomány jellemző kora is tükröz a területen. Mire a Horthy Miklós (Petőfi) híd 1937-ben elkészült, az északi harmada már fel volt töltve. 
"A Horthy Miklós híd elkészítése után kettőzött erővel indultak meg a lágymányosi tó feltöltési munkálatai. A tó az új híd budai hídfőjénél elterülő új városrész fejlődését akadályozza és így elsőrangú érdek, hogy ez a hatalmas vízfelület a legrövidebb időn belül eltűnjön. A tó feltöltött részeit vasúti sínek szelik keresztül-kasul, amelyeken húsz-harminc kocsiból álló tehervonatok reggeltől-estig hordják a feltöltésre szánt homokot, köveket és egyéb törmelékeket. Hatalmas munkástömegek dolgoznak a vágányok között, a felbuckázott és lerakott homokhegyeken. Remélhető, hogy rövid időn belül eltűnik ez a tó, amely valaha a fővárosi hajók teli kikötője volt és amelynek nádasaiban vadludakra és szárcsákra vadásztak, így szorítja ki lassan területéről a fejlődő főváros a természet utolsó romantikáját." [6]
1930 körül, amikor a Horthy Miklós hídnak még csak a tervei voltak meg, a Lágymányosi-tó maradékát két egyelőtlen nagyságú részre osztották. Az angyalos vízisport térképen (lásd fent) az Összekötő híd északi oldalán a töltéssel párhuzamosan leválasztották egy 4,5 hektáros részt, amely végül a Rákóczi híd megépítéséig létezett. Egy budai szennyvízcsatorna derítőjéül szolgált egészen 1934-ig, azután vésztározóként működött. Nyílt vízfelülete egészen a feltöltésig, 1993-ig megmaradt. 1934-től kezdődően kicsiny híd ívelt át felette, ugyanis a gödöllői vasútépítésből származó földet csak egy Kelenföldről kiágazó szárnyvonal megépítése után tudták lerakni a Lágymányosi-tó medencéjébe [4]

A feltöltés fázisai 1944-ben. (mapire.eu)

1944-ben már alig maradt valami nyílt vízfelülete a Lágymányosi-tónak. Ezt a részt nem sokkal később a II. világháborús romokkal töltötték fel, rendkívül rövid idő alatt. Ezzel vált majdnem teljessé a Lágymányosi-tó feltöltése, leszámítva persze a Hamzsabégi-út szennyvízcsatornájának derítőjét. Úgy, ahogy az embereknek is van temetője, úgy vált a Lágymányosi-tó Budapest temetőjévé, ahová betemették az ipari salakot, a lerombolt Tabánt, a világháborúban elpusztult épületeket, megtrágyázva mindezt a vérrel és patkányméreggel etetett halakkal. 

A záportározó nyugati része 1970-ben. (Urbán Tamás/Fortepan)

1945 után a Petőfiként újjászületett Horthy Miklós híd és az Összekötő vasúti híd közötti terület sokáig egyfajta senkiföldje volt, egy olyan pusztaság, amit még nem vett birtokba a főváros, hiszen még rengeteg barnamezős építkezésre volt tér a lebombázott Budapesten. Egy ipartelepet mindenképpen érdemes megemlíteni, hiszen az éppen a Lágymányosi-tó utolsó maradványa mellett épült fel. Ez a Ganz előszerelő telepe, vagy más nevén Hídépítő Vállalat telephelye volt, ahol annak idején az Erzsébet híd szerkezetét is szerelték. Ez a telep vasúti összeköttetésben volt Kelenfölddel, az öböllel párhuzamos Öböl utca nyomvonalán. Mellette a záportározónak használt egykori tómeder túlélte az egész szocialista rendszert, habár szemét került bele bőven, és az itteni horgászok is sokat panaszkodtak, joggal, a vízfelület állapota miatt. 

A Hídépítő vállalat telephelye, mögötte balra a záportározó 1962. (Fortepan/Bujdosó Géza)

A tavat a Kopaszi-gát alatt húzódó csatorna kötötte össze a Dunával. Magas vízálláskor víz, és a vízzel együtt halak érkeztek a tóba ívóhelyet keresve, ezek egy része az árvíz után is benn rekedt. Éltek itt dunai halak (keszeg, paduc, domolykó) és mocsári halak (aranykárász, compó, törpeharcsa) vegyesen nemes halakkal (ponty, csuka) és inváziós halfajokkal, pl. a razbóra. Horgászelbeszélések szerint 1981 környékén fogták ki az utolsó két pontyot belőle, ezután a tó gyakran kiszáradt, illetve fenékig befagyott, lehetlenné téve a halak megmaradását. 1985 tavaszára már hírmondója sem maradt a halaknak, a tó majdhogynem halott volt [7]. Szerencsére csak a horgászok szempontjából.

Az ötvenes években már úgy írtak róla, hogy a tó egy széles, sekély, vörös-fekete salakból álló partfallal övezett pocsolya. 1965-ben még 600-700 méter hosszú és 70 méter széles mélyedés lehetett, ami a rendszertelenül belehordott szeméttől, sittől fokozatosan töltődött. A városszéli ipari jellegű sivatagban az itt dolgozókon kívül csak a horgászok jártak. Eleinte rendszeresen, aztán ahogy töltődött a meder már ők is elmaradoztak. Vízfelülete a végleges feltöltés évére, 1993-ra mindössze 700 négyzetméterre zsugorodott. 

A Ganz-telep és a záportározó 1980. (Kecskés András/Fortepan)

Ekkor már tervben volt a terület végleges feltöltése. A terjeszkedő városnak kapóra jött az egybefüggő, hatalmas beépítetlen terület. A rendszerváltás idején ide tervezték a Budapesti Világkiállítás (EXPO'96) létesítményeit, de a Lágymányosi-tó utolsó maradványát az épülő Rákóczi híd felhajtója pecsételte meg. A környékbeli lakosok, akik ismerték a záportározóként funkcionáló tó élővilágát, rávették az EXPO programirodát, hogy az itt élő állatokat lehetőleg ne temesse el élve, hanem keressenek valami jobb megoldást. 

A Lágymányosi-tó 1990-ben. (fentrol.hu)

A Lágymányosi-tó 1992-ben. (fentrol.hu)

Utolsó kép a Lágymányosi-tóról 1993. június 2. (fentrol.hu)

1993 tavaszán és nyarán mentőakció indult, az ELTE Természetvédelmi Klub Varangy Akciócsoport tagjai, környékbeli gimnáziumok diákjai, biológiatanáraik vezetésével nekiláttak hálóval és puszta kézzel kimeregetni az itt maradt állatokat. A kimentett élőlényeket vödrökben szállították át a Hárosi-öbölbe. A mentés mellett párhuzamosan zajlott a terület élővilágának felmérése, az összegyűjtött kétéltűek jellemzőinek felírása mellett vizsgálták a növénytársulásokat, az itt élő madarakat és emlősöket is. Ekkorra már mindössze három halfaj maradt a Lágymányosi-tóban; sügérek, csukák és tüskés pikók. Rajtuk kívül élt még itt lópióca, vízi csigák, molnárkák és egyéb vízi rovarok, valamint négy hangyafaj.

Kétéltűek közül hét faj (ásóbéka, erdei béka, kecskebéka, leveli béka, vöröshasú unka, pettyes gőte, tarajos gőte) összesen 1285 példányát gyűjtötték össze. A hüllők ugyancsak hét fajjal (vízisikló, kockássikló, zöldkígyó, lábatlan gyík, mocsári teknős, faligyík, fürgegyík) képviseltették magukat a záportározóban, bár egyedszámuk alacsonyabb, 54 példány volt. A 14 védett faj természetvédelmi értéke mintegy 3 millió forint volt — 1993-as áron. A kutatás megállapította, hogy a Lágymányosi-tó volt az ez idáig ismert legfontosabb vöröshasú unka élőhely Budapest területén. 

Természetes növénytársulás nem volt a bolygatott területen, özön- és gyomnövények képviselték a flórát, közöttük extrém szárazságtűrő fajok, például a királydinnye [8]. Az élővilág tehát részben megmenekült, a terület feltöltése már ugyanebben az évben megtörtént, miután a záportározót kiváltották egy csővezetékkel. E csatorna dunai torkolata jelzi mind a mai napig hol volt a Lágymányosi-tó.

Betemettetett. 1994. június 22. (fentrol.hu)

Épül a lehajtó 1995. (fentrol.hu)

Készen van a lehajtó 1996. (fentrol.hu)

Másfél évszázad alatt nyílt Duna-mederből egy sűrűn beépített városrész jött létre. Ez volt a főváros legnagyobb természetátalakítási projektje. A lábunk alatt eltemetve ott van a főváros múltja, a világháborús romok, a lebontott Tabán téglái, a rengeteg törmelék, hulladék és szemét, amit ide hordtak. A természet pedig a haldokló Keletrómai Birodalomhoz hasonlóan folyamatosan egyre kisebb területre zsugorodott. Utolsó maradványa Konstantinápolyként (melynek replikája éppen itt épült fel, a tó partján) még sokáig ellenállt a hódításnak, egészen az 1993-as végső bukásig. Öröm az ürömben, hogy az állatvilág utolsó képviselőit sikerült kimenekíteni. A Lágymányosi-tó utolsó lakóinak leszármazottai mind a mai napig a Háros-sziget környékén élnek. 


Felhasznált irodalom: 

[1] Az Est, 1923-07-26 / 166. szám 

[2] Balázsné Langó Zsuzsanna: A Planktomyces bekefii története. Hidrológiai Közlöny 2006 (86. évfolyam)1. szám

[3] Dr. Pénzes Antal: Lágymányos. Budapest, 1968. (6. évfolyam) 2. szám február.

[4] Bihari Károly: A Lágymányosi tó feltöltése.  Technika, 1936-04-01 / 4. szám.

[5] Szilágyi Mihály: Az ELTE lágymányosi területének mélyépítési és közművesítési munkái. Magyar Építőipar, 1985 / 7. szám

[6] Friss Újság 1938-03-31 / 72. szám

[7] Molnár László: Az elpusztított lágymányosi tó. Magyar Horgász 1985. május / 5. szám 

[8] Csecserits Anikó: A Lágymányosi-tó élővilága. Természettudományi Közlöny - Természet Világa, 1994 (125. évfolyam, 1-12. szám)

2023. március 15., szerda

A hódokból ezért pörköltet főznek

2023. március 11-én jelent meg a hír, hogy valaki Dunakeszin a Duna sor Evező köz sarkán, a Duna árterén mélyen belefűrészelt egy hatalmas nyárfába, valamint két fűzfacsoportba. A szándékosság nyilvánvaló, azonban a hírekből az kimaradt, hogy a helyszíni nyomok alapján ez a tevékenység már jó ideje zajlik. Nem csak a favágás, és nem csak Dunakeszin, hanem mindenhol, ahol "biofób" emberek költöznek közvetlenül a természet szomszédságába. 

Talán másodszorra sikerül. Friss bevágás a kudarcba fulladt első próbálkozás felett. 

Mivel a barbarizmus feltételez némi nyíltságot és egyenességet, ezért nem nevezném barbár pusztításnak azt, ami Dunakeszin történt. Ha mindenképpen minősíteni kellene a cselekményt, akkor a sunyiság talán pontosabb lenne. Ugyanis az elkövető nem vágta ki az őt zavaró fákat, csupán tett arról, hogy más, a természet vagy ebben a konkrét helyzetben a Vízügy végezze el a "piszkos" munkát. Ebben valószínűleg komoly gyakorlata lehet, ugyanis az oligocén agyagrétegekből álló magaspart tövében számos fát látni, amelyek ugyanígy pusztultak el, évekkel korábban. 

A módszer egyszerű. A fák ezen a meredek partfalon jellemzően a Duna felé nyújtózva nőnek, azaz a súlypontjuk kibillen. Ha valaki csak belevág a törzsbe felülről, a fa súlya miatt a törzs eltörik és leszakad. Ez jellemzően a korábban kivágott fákra volt jellemző, a most pusztulásra ítélt fák nagyjából egyenesen nőttek. A vaslépcső melletti nyárfa valószínűleg a terebélyes lombkoronája miatt kapott halálos ítéletet. Az ilyen módon elpusztított fák jellemzője, hogy ismét kisarjadnak, de már nem növesztenek egyenes törzset, hanem bokorszerűen fejlődnek tovább. Így tehát nem feltétlenül igaz, hogy a part állékonysága veszélybe kerül, hiszen a gyökérzet tovább funkcionál. Így lesz az ártéri erdőből egy susnyás.   

Elvágott inak a fűzfa-ujjakon.

A hódokból ezért pörköltet főznek.

Kb. két ölnyi nyárfa-törzs.

A halálra ítélt facsoport az Evezős köz végében.


Pusztulásra ítélt fák és a rájuk hordott zöldhulladék.

A felülről befűrészelt korábbi áldozatok.

A befűrészeléses módszer áthatolhatatlan dzsungelt eredményez, mert a kivágott fát nem tudja elvinni a víz.

Ugyanott, ugyanazzal a módszerrel korábban elpusztított fa. 

"Business as usual"

Az Infostart híre szerint a Duna sor Dunakeszi "elit negyede", azonban a természethez való viszonyt tekintve nem sokban különbözik egy elnéptelenedő falu szélén elterülő putrisorhoz. A lakosság egy "biofób" (© Szendőfi Balázs) része ugyanis a hős hollandusokhoz hasonlóan a víztől próbál területet hódítani. Zöldhulladékkal és építési törmelékkel tölti fel a meredek partot, a kiirtott növényzet helyére kőzúzalékot borít magánparkoló részére, és önszorgalomból derékban elfűrészeli az ártéri fákat, hogy élvezhesse a csodás panorámát a Szürkő-szigetre, a Szentendrei-szigetre és a dunántúli hegyekre. A lejtőn heverő karácsonyfa-csontvázak, a betondarabok, vagy éppen az elhantolatlan fa-tetemek látványa azonban nem csupán helyi jellegzetesség, ez zajlik mindenhol az országban. A "zöldbe" frissen kiköltözők borítsuk-le-a-szemetet-az-erdő-szélén módszere mellett megjelentek a természetpusztítás modernebb verziói is, amikor az "elit negyedekben" azért kell az ehhez hasonló hatalmas fáknak elpusztulni, mert árnyékolják a frissen felszerelt napelem-rendszert, vagy csak "összeszemetelik" avarral a legurigázott drága gyepet. Ez persze csak az első lépés. Később majd lehet követelni, hogy a fák hiányában pusztuló partot, illetve a "rendezetlen környezetet" rendezzék, ami végső soron a part lebetonozásához szokott vezetni.

Nincs itt semmi látnivaló.

Így megy ez. 

2023. március 8., szerda

Szent Margit lába nyomán

1267/1268 telén két árvíz öntötte el a margitszigeti domonkos apácakolostort. A hidrológiai eseményt megörökítette Szent Margit legendája, melyből kiderül, hogy igazából két elkülönülő árhullámról volt szó. Ezek közül a második árhullám egyedülálló a világon, abban a tekintetben, hogy a szentéletű királyleány imádsága következtében árasztotta el a kolostort, legalábbis a legenda szerint.

A margit-szigeti domonkos apácakolostor romjai 1943-ban (Fortepan #105636 - Carl Lutz)

"Egy időben Szent Margit asszonynak halála előtt három esztendővel, karácsony után lőn nagy árvíz, úgyhogy bejöve e klastromba a szolgáló leányoknak udvarára, a nagy udvarra. Ezen időben vízkereszt után jöve ide e klastromhoz az időbeli provinciális, fráter Marcellus. Mikoron bejött volna a provinciális e klastromba, mikoron jutottak volna a lokutórium elébe és szólnának nagy tisztességgel a szororok a provinciálisnak, monda Szent Margit asszony a provinciálisnak: "Tisztelendő atyám, mi nagy veszedelemben vagyunk az árvízért, mert a Duna annyira áradott vala meg, hogy elvette vala e klastromot." És megmutatja vala neki helyét is az árvíznek, és úgymond vala: "Hova lett volna nekünk tetemünk is." Felele a provinciális Szent Margit asszonynak: "Menj el, menj el innen, ezt én nem hiszem." Tehát imádá az Úristent Szent Margit asszony mondván: "Uram, Jézus, kérlek téged, hogy mutassad meg e provinciálisnak, hogy én igazat mondok." Tehát íme, csodálatos dolog: a Duna nagy hirtelenséggel megárada és kezde nagy zúgással a víz bejönni az udvarra és kezde nagyon felnövekedni a víz. A provinciális ez időben vala egy kertben a szororokkal. Hallván és látván e provinciális a víznek ő nagy zúgását és hirtelen jövését, igen megijede és elfutamék a kertből a kerülőbe; oda is utána mene a víz. Azután befuta a provinciális a kapitulumházba, de ott sem maradhata meg a víztől. Ennek utána futa egy kis mezőcskére, kit mostan hívunk klastrom közepének, az időben ott mívelnek vala a szororok nyárban. E kertben avagy mezőcskében valának néminemű fák és deszkák, kivel a kerülőt megtámogatták vala. Ezekre hága fel a provinciális a víz elől. Ezenképpen bizonyságot vőn erről, hogy Szent Margit asszony igazat mondott volt. Ennek utána a víz ismét megtére az ő helyére, úgyhogy veternyéig csak nyomát, jelét sem láthaták. E víznek áradása pedig lett vala vecsernyének előtte. Ezenképpen dicsérék az Úristent mindnyájan, aki az ő szerető jegyeséért ily nagy csodát teszen." [1]
A margit-szigeti domonkos apácakolostor romjai 1930 körül (Fortepan #74759 Romák Éva)

GEOLÓGIAI IDŐTÁVLATBAN...

Egy folyami sziget hasonlít egy homokórához. Példánkban a pergő homok természetes esetben iszapból, szerves anyagból, zöldhulladékból áll, amelyhez az ember is gyakran hozzájárul bizonyos anyagokkal, kővel, habarccsal, sittel, vagy éppen a Dunából kikotort mederanyaggal. Odafentről a felszínre pergő részecskék periodikusságát az árvizek és az évszakok határozzák meg. A Duna esetében a jeges ár és a zöldár idején megugrik a kiülepedő iszapos homoklepel mennyisége, amelyet kis víz és középvíz idején a felszínén megtelepedett fákról hulló avar vastagít. A különböző korok rétegei lassan betemetik a korábbi üledékeket, egyben konzerválva azokat. Szent Margit szigetén pontosan így konzerválódott az a szint, amelyet az apácának adott Árpád-házi királylány lába nyoma érintett. A legendában olvasható árvízi esemény szempontjából azonban nem teljesen mindegy, hogy ez a szint pontosan hol helyezkedett el. 

A Margit-sziget geológiai felépítése (forrás: Geológiai kirándulások Budapest környékén)

Valamikor a holocénben kezdődött a Margit-sziget története, amikor a Dunából kiemelkedett egy kavicszátony. Az bizonytalan, hogy a környező szigetekkel, pl. a Fürdő-szigettel, a Hajógyári-szigettel és az Óbudai-szigettel mennyire kapcsolódott össze, vagy képződött velük egy időben, de az biztos, hogy a római korban már feltehetően egymástól függetlenül léteztek. A szigetek környezetében lelassuló vízmozgás az idő során egyre finomabb szemcsés üledék kiülepedését tette lehetővé. A fenti ábrán látható, hogy a dunai eredetű kavicsos hordalék a felszín felé átmenettel finomodik. Rajta 4-6 méter vastag homok található, de gondoljunk ne élesen elváló rétegekre, a Margit-sziget virágágyásaiban például rendre felszínre bukkannak a kavicsok. A homok viszonylag durvaszemcsés, érdes felületű, ennek köszönhetően nem tömörödik, lehet rá építkezni. [2] A szigetté válás és a növényzet megtelepedése stabilizálta a zátony formáját és lehetővé tette a finomabb szemcsés anyag, az iszap és a szerves anyag felhalmozódását. A sziget kiemelkedése relatív értelemben is végbement, ahogy a Duna egyre mélyebbre vágta magát az oligocén tengeri üledékbe, úgy a Margit-sziget egyre alkalmasabbá vált az emberi gazdálkodásra, majd megtelepedésre. 

A domonkos apácakolostor romjai 1867-ben (forrás)

Egy megtelepedésre alkalmas szigetnek is általában a legmagasabb pontján létesít magának otthont az ember. Nagyon valószínű, hogy a domonkos apácakolostor környezete lehetett a Margit-sziget legmagasabb pontja. Régészek kelta településnyomokat és római szórványleleteket is találtak a kolostor alapozása alatt. Az bizonytalan, hogy álltak-e valaha római kőépítmények a Margit-szigeten, de a feltételezések szerint a sziget déli csúcsán létezhetett egy római eredetű rom, melyet később a johanniták hasznosíthatták újra vár formájában. Ezeket a szórványos ókori emlékeket betemette a földtani homokóra, és amikor Imre király (ur. 1196-1204) idején felépült a királyi udvarház az ekkor még nem létező kolostortól északkeletre, már mélyen a földben voltak. Különféle elméletek szerint ez a királyi udvarház a második vagy harmadik legöregebb középkori kőépület lehetett a szigeten. Az első a premontrei templom alatt feltárt kisebb kápolna lehetett, a második helyen vagy Imre király udvarháza, vagy maga a premontrei román stílusú Szent Mihály templom áll [3]

A királyi udvarház a Dunával párhuzamosan épült, a sziget keleti partján, a domonkos kolostortemplom szentélyétől északra. Irásné Melis Katalin álláspontja szerint [4] tartozott hozzá egy kápolna is, amelynek falát később a kolostortemplom építésekor felhasználták, de ez a tudomány mai állása szerint nem igazolt. Ha a királyi udvarház szenvedett is sérüléseket a tatárjárás alatt, IV. Béla király (ur. 1235-1270) újjáépítette és a feljegyzések szerint a domonkos apácakolostor felépítése közben többször is itt tartózkodott. 

Annak ellenére, hogy a kolostor-alapító oklevelet IV. Béla király csak 1259-ben adta ki, az építkezés már 1246-ban megkezdődött. Árpád-házi Margit királylány a tatároktól szerencsésen megmenekült szülei által tett fogadalom után 1252-ben költözött be a kolostorba. Az a tény, hogy királyi udvarház állt a szigeten és a király a saját lányának a Duna közepén épített kolostort, mindenképpen arra utal, hogy a király elég biztonságosnak ítélte meg a területet egy ilyen fontos és nagyszabású építkezéshez. 

Ekkoriban a klíma a mainál még enyhébb és csapadékosabb lehetett—utóbbit a pozitív Észak-atlanti Oszcillációs index okozta—, de aztán a klíma valamikor 1250 után Európa-szerte fokozatosan hűlni kezdett. Geomorfológiai szempontból azt a következtetést lehet levonni, hogy a XIII. század derekán ez a térszín legalább magasártéri szint lehetett. Az ármentes szintet mindazonáltal ki lehet zárni, méghozzá éppen a Szent Margit legendában leírt árvízi esemény miatt. Ezek a szintek azonban viszonylagosak, a Duna középvízállásával együtt mozoghattak az évszázadok során. Általánosságban megfigyelhető trend, hogy a margitszigeti magasártér képzeletbeli kiterjedése a kolostor elhagyásáig, 1529-ig fokozatosan zsugorodott, amit az emberi beavatkozások (feltöltések, járószint-emelések) minimális mértékben tudtak csak ellensúlyozni.

AZ JÁRÓSZINTEK ÉS AZOK EMELÉSE...

A margitszigeti domonkos apácakolostorban és a mellette felépült királyi udvarházban fennállásuk ideje alatt többször is emelték a járószintet, mind az épületekben, mind pedig az udvaron. A feltöltés mértéke változó volt, A XIII. századi (IV. Béla korabeli) és a XVI. századi járószint közötti különbség jellemzően 40-70 centiméter között mozgott. A régészek a feltöltést az árvizekhez kapcsolják, azonban az ok-okozati összefüggések nem kizárólagosak. A járószint-emelések jellemzően nem önmagukban jelentkeztek, hanem a kolostor bővítéséhez, átépítéséhez kapcsolódtak, mintegy járulékos munkálatként. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy jött egy árvíz és a levonulás után közvetlenül egy héttel a munkások behordtak fél méter földet a szobákba. Még ha a szándék meg is volt, nem is feltétlenül állt rendelkezésre a megfelelő pénzösszeg rögtön az árvíz után, elképzelhető, hogy éveket kellett még várni, hogy lehetőség legyen az összes szükséges átalakítást elvégezni. Padlószint-emelések történtek más, nem ártéri helyen épült kolostorokban is, ahol az új padlóréteget az elhasználódott régire rakták le. 

A margitszigeti kolostorban és a királyi udvarházban a 40-70 centiméteres járószint-emelés olyan következményekkel is járt, mint például a kőből faragott ajtókeretek magasságának csökkenése, az ablakkeretek padlószinthez mért süllyedése, illetve csökkent a belső terek belmagassága, nem beszélve a fűtés kérdéséről. A domonkos apácakolostorban ugyanis eleinte padlófűtést használtak, ami a padlószint-emelés következtében értelmét vesztette, hiszen a forró levegőnek jóval vastagabb réteget kellett volna átmelegítenie. Ezért a járószint-emeléssel párhuzamosan felszámolták a padlófűtést, és a helyiségek egy részében cserépkályhákat építettek [5]

A domonkos apácakolostor 1542-ben Enea Vico metszetén.

A domonkos apácakolostor legnagyobb mértékű talajszintemelése a XVI. század elején zajlott le, feltehetően a Ráskai Lea által is leírt kolostorátépítéshez kapcsolódóan, amikor a szentély új boltozatot kapott és a kórház kápolnáját is átépítették [6] [7]. Irásné Melis Katalin 6000 köbméterre becsüli a domonkos kolostor részleges feltöltéséhez felhasznált anyagmennyiséget. Álláspontja szerint ezt az óriási mennyiségű földet vélhetően "importálták" valahonnan a korábbi gyakorlattal szemben, amikor a padlószintemeléshez a helyben keletkezett építési törmeléket hasznosították. A feltöltésben talált állatcsontok, cserépedény-töredékek, kályhaszemek és vaseszközök azt valószínűsítik, hogy az anyag nem egy homokbányából származott, hanem lakott területen termelhették ki, pl. egy nagyobb sáncárok építésekor [7]. A XVI. századi feltöltés azonban nem terjedt ki a kolostor teljes területére, a magasabb helyzetben lévő területeken, pl. a nyugati udvar nem zajlott feltöltés, például azért, mert az alacsonyabban fekvő, vagy fontosabb helyiségeket helyezték előtérbe [8]

Késő középkori járószintek a margitszigeti domonkos apácakolostorban a balti alapszint felett (pirossal). Sárgával a korábbi járószintek (forrás)

A Budapesti Történeti Múzeum régészeti adattárában (Ltsz. 2023-2002, 2080-2002, 2081-2004) a következő Adria feletti adatok szerepelnek a járószintekre vonatkozóan (átszámolás: m.B.f = m.A.f - 67,47 cm):
Budapest XIII. Domonkos apácakolostor Régészeti kutatás 1999.
infirmária/kórház 102,6 m, ill. 102, 7 m
padlószint a kerengőben kb. 102,7 m 
templom, hajója 102,7 m – 102, 8 m, felette másik középkori padlózat – 103,4 m

Budapest XIII. Domonkos apácakolostor. Templom, poligonális záródású szentélytoldás – 16. századi járószint régészeti adatok. 2002. november 20. 
Szentélyen belül: 103,04 
szentélyen kívül 102,7 m. 
Amint látjuk, a IV. Béla kori járószintek 102 m.B.f magasságban lehettek. Ebből az következik, hogy a 102 méteres szint a XIII. században közel lehetett az ármentes térszín alsó határához. Ennek nem mond ellent az a tény, hogy a jelentősebb árvizek elborították az egész szigetet. A megemelt, XVI. századi járószint a kolostor belő tereiben a 102,7 m.B.f magasságába került, miközben a kolostor területének legalacsonyabb térszínei, melyet a feltöltés nem érintett az eredeti 102-es értékhez állhattak közelebb. A kolostor legmagasabbra került járószintjeit a templomban, illetve a kerengőt övező helyiségekben találjuk. A királyi udvarház XVI. századi járószintjei ennél valamivel alacsonyabban lehettek, körülbelül 102,3 m.B.f szinten, itt a feltöltés mértéke 30-60 centiméter között változott. 

A margitszigeti domonkos apácakolostort elöntő árvizek tetőzési szintjének meghatározásában a Margit-legenda eltérő leírásai mellett a szakirodalom sem egyértelmű, annak ellenére, hogy a járószintek meghatározása mindegyikben fontos szerepet kap. A bizonytalanság legfőbb oka, hogy a szakirodalom nem adja meg a járószintek abszolút értékét a szövegben (tisztelet a kivételnek). A szintek legtöbbször relatív módon jelennek meg, pl. a járószintet x centiméterrel emelték meg, vagy egy ablakeret magassága a járószinthez képest y cm magasan helyezkedik el, stb. A szöveghez tartozó ábrák adatainak összevetése ugyancsak problémás, mert az ábrák rendszerint nem magyarázzák a magasságadat jellemzőit, hogy az egy falsíkfelület, vagy járószint, vagy egy helyiség küszöbszintje. Ha sikerül is összevetni a szöveget az ábrák adataival, az adat mellől jellemzően hiányzik, hogy melyik tengerszinthez viszonyítják a járószinteket. Az 1960-as évektől magától értetődő lenne, hogy a régészet is a balti alapszintet használja, azonban hosszas levelezés után kiderült, hogy a régészet még a 2000-es években is rendre adriai szinteket ad meg. Méghozzá úgy, hogy ezt sem az ábrán sem pedig a szövegben nem jelölik. A félreértések elkerülése végett két tiszteletteljes kérés lenne a régészet felé; amennyiben a járószintekről írnak, egyrészt tüntessék fel a szövegben zárójelben a pontos abszolút értéket, és tegyék hozzá a viszonyításként használt tengerszintet (m.A.f vagy m.B.f.).

EGY "CSODÁS" JEGES (?) ÁRVÍZ

Árpád-házi Margit királylány szentté avatási perének jegyzőkönyve akaratlanul is megörökítette a Duna egyik különösnek mondható árvizét. A jegyzőkönyvben 10 vallomás szerepel, melyek közül hét elég részletes ahhoz, hogy rekonstruálni lehessen az árvíz levonulását. Kiss Andrea ezt részletesen tárgyalja a Floods and Long-Term Water-Level Changes in Medieval Hungary c. könyvében [9], de érdemes néhány részletet kiragadni belőle, hogy megérthessük a jelenséget. Az árvíz három évvel Margit halála (1270. január 18.) előtt történt, az eltelt idő alatt sokan egymásnak ellentmondóan emlékeztek vissza a csodára. A leírásban szereplő Marcellus Margit gyóntatója volt és Vízkereszt után érkezett a szigetre, miután valamivel Karácsony után (valószínűleg 1268. január első napjaiban) egy három napon át tartó árvíz elöntötte a kolostor alacsonyabban fekvő részeit, például a laikus nővérek kertjét és a kórházat. Marcellusnak Margit beszámolt az eseményről, aki ezt hitetlenkedve fogadta. Ez egy viszonylag fontos részlete a beszámolónak, azt jelzi, hogy az ekkor már a negyvenes éveiben járó gyóntató, aki legalább 20 éve járt már Margithoz a szigetre, a kolostor két évtizedes fennállása alatt ilyesmit el sem tudott eddig képzelni. Margit imádkozott, hogy gyóntatója higgyen neki, erre a Duna ismét megáradt, méghozzá olyan gyorsan, hogy a kolostorbélieknek menekülniük kellett. Méghozzá az egyetlen lehetséges irányba: felfelé. Marcellus például egy meg nem nevezett fás szerkezetre (kerítés, tető, hordó, farakás?) volt kénytelen felmászni. A csodás jelenség alig pár órán át tartott, és az esti imádság idejére szinte nyom nélkül levonult. A leírásból az derül ki, hogy a második áradás nem csak a kolostor kerengővel övezett fő udvarát öntötte el, de behatolt a káptalanterembe is. A leírásból szinte biztos, hogy a második árhullám tetőzése meghaladta az előzőt, és nem csak az egész kolostor, de az egész sziget is víz alá került. 

Középkori járószint és az árvízvédelmi töltés szintkülönbsége

Hidrológusok próbáltak magyarázatot adni a csodás jelenségre, és arra a következtetésre jutottak, hogy valószínűleg egy jeges árvíz folytán emelkedhetett ilyen magasra a vízszint. A második árhullám alatt feltorlódó jégtáblák visszaduzzasztották a Dunát, majd az így felgyülemlő jeges víztömeg folyásirányban kiemelte a jégdugót, gyors apadást eredményezve. Ezt támasztja alá egy tanúvallomás, amely erős zajról számol be, amit okozhattak a feltorlódó jégtáblák. Az első árhullám ebből kifolyólag egy olvadás következtében meginduló jégzajlással kapcsolható össze. Ez azonban csak egy hipotézis, ugyanis egyik tanúvallomás sem említ jeget. Elképzelhető, hogy a kolostor falai kívül tartották a jégtáblákat és csak a hideg víz özönlött be a nyílászárókon keresztül, de Marcellusnak is be kellett valahogy jutnia a szigetre a zajló Dunán keresztül. Ami számunkra ebből most fontos, az a két tetőzési szint. 

Ha összevetjük az árvízi leírással a kolostor-komplexum XIII. századi járószintjeit, akkor abból az derül ki, hogy viszonylag nagy bizonytalansági faktor mellett (sajnos nem emeltek az apácák árvíztáblákat) azt lehet állítani, hogy az első árhullám 102 m.B.f szint környékén tetőzhetett, ±25 centiméterrel. A második árhullám ennél magasabb kellett, hogy legyen, de a tetőzés szintjéről csak annyi adat van, hogy ez alkalommal már menekülni kellett. Azaz a víz legalább derékig kellett, hogy érjen, ami még nagyobb bizonytalansággal saccolva valahol 103 m.B.f szinten tetőzött, ±50 cm (kb. térdtől fejmagasságig). Nem véletlen, hogy a kolostor és a Duna kapcsolatával foglalkozó írások [8, 9] nem tesznek kísérletet az árvízszint pontos rekonstruálására. 

Mai szintnek megfeleltetve az 1267/1268 téli (jeges) árvizek jelentős magasságban tetőztek, de nem mondhatók rendkívülinek. Az persze más kérdés, hogy akkor mi számított rendkívülinek és mi számít manapság annak, főleg az 1838-as országos árvízi katasztrófa ismeretében. A Vigadó téri vízmércén az 1267/1268 téli első tetőzés körülbelül 700 centiméteren lehetett (±25 cm), a második egy méterrel magasabban, 800 cm (±50 cm) körül. Viszonyításképpen: 2013-ban a jégmentes rekordárvíz 891 centiméteren tetőzött, míg az 1838-as jeges árvíz 1027 centiméteren. Ez utóbbi két-három méterrel tetőzött magasabban ugyanazon a helyen ahol hat évszázaddal azelőtt Szent Margit élt. Mindenképpen fontos megemlíteni, hogy a hidrológia külön kezeli a jeges és jégmentes árvizeket, pont a jég visszaduzzasztó hatása miatt. Hasonló nagyságú vízhozam ugyanabban a mederben nyáron nem feltétlenül öntötte volna el az egész Margit-szigetet, vagy Nyulak-szigetét, ahogyan akkoriban nevezték. Természetesen muszáj hozzátenni, hogy a korabeli árvizek nehezen feleltethetők meg a mai árvízszinteknek, hiszen azóta változott a klíma, a folyószabályozás miatt a vízhozam, a víz sebessége és a meder paraméterei (mélység, szélesség, árterek kiterjedése).

Járószint a szentélytől keletre (vélhetően m.A.f) (forrás)

KITEKINTÉS: MI A HELYZET A KÖRNYÉKBELI KÖZÉPKORI JÁRÓSZINTEKKEL?

Hogy jobban megértsük a domonkos kolostor középkori járószintjeit, érdemes összevetni az adatokat más helyszínekkel. Máshol is előfordult a Duna mentén járószint-emelés? Végeztek-e hasonló nagyságrendű feltöltést más, nem ártéri helyzetű kolostorokban is? A járószint-emelések egy időben történtek, vagy egymástól függetlenül? Ha minden kérdésre szeretnénk válaszolni, további kutatásokra lenne szükség. Szükséges lenne összegyűjteni az adatokat egy adatbázisba, amelyben folyamkilométer szerint összesíteni lehetne a Duna-menti járószinteket, illetve azok időbeli változásait és ezeket viszonyítani lehetne a Duna 0 szintjéhez, ezáltal meg lehetne határozni az adott korok ártéri, ill. ármentes térszíneit. 

Konkrét adatok nélkül ugyan, de Laszlovszky József és Kiss Andrea szerint Visegrádon, a királyi palota mellett, a Duna árterén álló ferences kolostorban is jelentős talajszint-emelést végeztek Mátyás király és II. Ulászló uralkodása ideje alatt, egy nagyobb átalakításhoz kapcsolódóan. A feltöltés egyik oka véleményük szerint az emelkedő árvíz, illetve talajvízszint lehetett, bár más tényezők is szerepet játszhattak, például a kolostor alatti feltöltés talajmozgásai [10, 11]. A margit-szigeti ferences kolostorban ugyancsak megfigyelhető járószint-emelés, de koránt sem olyan mértékű mint a domonkos apácakolostorban (103,18 → 103,36 m.A.f). Itt az átszámított 102,5 m.B.f járószint valamivel magasabban helyezkedik el, mint az apácakolostor magasabb szintjei [12]

A margit-szigeti ferences kolostor járószintjei (m.A.f) (forrás)

A szomszédos, folyásirányban feljebb található Óbudai-, és Hajógyári-szigetről jóval több járószint-adattal rendelkezünk. A helytartói palota és az Óbudai-sziget déli csúcsán feltárt Árpád-kori birtokközpont kiterjedt ásatásaiból rekonstruálhatóvá váltak az őskor, ókori és a középkori járószintek (m.B.f) [13, 14].  
Hadrianus palota, római kor:                                    101,04-103,13 m
Óbudai-sziget déli csúcsa, 11-13. sz.:                      100,97-101,75 m
Óbudai-sziget, birtokközpont: 13-16. sz.:                100,48-102,53 m
Óbudai-sziget, birtokközponttól keletre, 13-16. sz. 101,91-102,11 m
Mint látható, e két sziget középkori járószintjei némileg alacsonyabban helyzetben voltak a Margit-szigethez képest. Az Óbudai-sziget legalacsonyabb járószint adatai a középkori klímaoptimum idején valószínűleg a magas ártér alsó határértékéhez közelítettek, ahol a margitszigeti szint alatt 1,5 méterrel a középkori ember számára a megtelepedés előnyei még mindig meghaladták az árvízi kockázatból származó hátrányokat.  

EPLIÓGUS: A PUSZTULÁS UTÁN

A margitszigeti kolostorokat a török hódítás már üresen találta. Az épületek díszeiktől megfosztva pusztulásnak indultak. A törökök nem építettek semmit a szigeten, legfeljebb állatokat legeltettek a még mindig impozáns romok között. Van arról régészeti bizonyíték, hogy az 1686-os ostrom során nem csak hajóhidat építettek ide a Budát ostromló keresztény csapatok, de hadikórház is működött a tetővel még rendelkező romokban, így a királyi udvarházban, ahol temetéseket is végeztek. A pusztulás igazán a visszafoglalás után gyorsult fel. A haszontalannak ítélt romokat kőbányának használták a feltöltésekhez, szisztematikusan robbantottak fel ekkor még magasan fennálló falakat. Ahogy a sziget szintje magasodott, úgy alacsonyodtak a romok, melyeket csak a saját törmelékük őrzött meg legtöbbször.

A középkori szintekhez közeli térszínek a Margit-sziget északi részén (EOTR)

Aztán következett a folyószabályozás. Röviden annyit szoktak írni róla, hogy "az árvízvédelem miatt a sziget 102,5 m.B.f szintjét 104,85 m,B.f szintre emelték". Ez azonban nem fedi teljesen a valóságot. Árvizek után a Margit-sziget mélyebben fekvő területeken ugyanúgy feljön a talajvíz a felszínre. A feltöltés ugyanis nem volt egyenletes, elsősorban a sziget keleti partját érintette, miközben a Palatinus strand felőli oldalt 104 méteres szinten hozták létre. Tehát a kolostor romjainál járva a XXI. századi látogatók még mindig a középkori szinthez közeli, magasártéri járószinteken sétálnak. 


Köszönet a cikkhez nyújtott segítségért Kiss Andreának, Takács Ágostonnak és Vadas Andrásnak!

Források:

[1] Szent Margit legendája http://mek.niif.hu/00200/00246/00246.htm
[2] Schafarzik Ferenc-Vendl Aladár-Papp Ferenc: Geológiai Kirándulások Budapest Környékén. cca. 1960.
[3] A szentmargitszigeti premontrei templom. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1932.
[4] Irásné Melis Katalin: Régészeti adatok a budapesti 11-13. századi királyi udvarhelyek kutatásához. Budapest régiségei 33. 1999.
[5] Irásné Melis Katalin: A Budapest Margit-szigeti középkori királyi udvarhely régészeti kutatása (15-16. század) II. Communicationes Archaeologicae Hungariae, 2008. 
[6] Irásné Melis Katalin: A Budapest Margit-szigeti domonkos apácakolostor pusztulása a 16-17. században. Budapest Régiségei 38. (2004)
[7] Irásné Melis Katalin: Karcolással jelölt középkori cserepek a margitszigeti domonkos apácakolostor területéről. Budapest Régiségei 37. (2003)
[8] Vadas András: A nyulak-szigeti apáca kolostor és a Duna. ELTE 2012.
[9] Kiss Andrea: Floods and Long-Term Water-Level Changes in Medieval Hungary. Springer 2019.
[10] Kiss Andrea – Laszlovszky József: Árvízhullámok a Dunán? A Duna árvizei és a visegrádi ferences kolostor a késő középkorban és kora újkorban. 
[11] Kiss Andrea – Laszlovszky József: 14th-16th-Century Danube Floods and Long-Term Water-level Changes in Archaeological and Sedimentary Evidence in the Western and Central Carpathian Basin: An Overview With Documentary Comparison. Journal of Environmental Geography 2013.
[12] Lócsy Erzsébet: Előzetes jelentés a margitszigeti ferences kolostor területén végzett feltárásról. Archaeológiai Értesítő 98. évfolyam 1971/1
[13] Viczián István, Havas Zoltán, Balogh János, Szeberényi József, Kis Éva: Geomorfológiai adottságok és környezeti változások szerepe az emberi megtelepedés és területhasználat történetében az Óbudai-szigeten. VII. Magyar Földrajzi Konferencia 2014. Miskolc
[14] https://epiteszforum.hu/feltaras-a-hajogyari-szigeten
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...