2021. október 29., péntek

Partraszállás az 1785-ös zátonyon

A Duna mederformái kisvíz idején mutatkoznak meg leginkább. Ilyen időszakokban szabadon bejárhatók a partok, a víztelenné váló mellékágak és holtágak, felszínre bukkannak az addig víz alatt rejtőző kincsek. Mint például ez a névtelen zátony a gönyűi Erebe- és a csallóközaranyosi Nagy Léli-sziget között, az 1785. folyamkilométernél.


2021. október 28-án, a Gönyűnél mért 13 centiméteres vízállás alacsony értéknek számít, mindössze egy méterrel haladja meg a valaha mért legkisebb vízállást (LKV). Ezen a napon egy eddig általam nem ismert zátony bukkant elő a Duna egyik "agyonszabályozottnak" nyugodtan mondható szakaszán, Gönyű alatt. Az erebe-szigeti párhuzammű íve, a szlovák oldalon található, kormoránok napozójaként is funkcionáló sarkantyúk, valamint a nagyléli zárás, majd nyitás alaposan átalakította az 1791 és 1784 folyamkilométerek között található medret. Régebbi térképeken rendszeresen ábrázolták a Nagykeszi alatti félhold alakú zátonyt, tehát nem az erebe-szigeti párhuzammű alsó részével szemközt épült sarkantyú hozta létre.  

A zátony (pirossal) egy hajózási térképen. (forrás)

Az 1785-ös folyamkilométernél előbukkant zátony a hajózási útvonaltól északra, azaz szlovák felségterületen belül helyezkedik el. Két település osztozik rajta, Nagykeszi és Csallóközaranyos, ugyanis a két település határa éppen a nemrég megnyitott Nagy Léli-sziget felső torkolatánál húzódik. Ezen a szakaszon a Duna körülbelül 400-430 méter széles, a kavicszátonyt pedig kb. 150 méter szélességű Duna-ág választja el a balparttól. A zátony szélessége ekkora vízállásnál körülbelül 25 méter lehetett, hossza 250-300 méter. Felszíne lapos, kb. 40-50 centiméteres vízállás-emelkedés már teljesen elborítaná. További apadás révén azonban jelentősen megnövekedne a területe. A középvonal irányában, folyásirányban és folyásiránnyal szemben sokáig be lehetett gyalogolni egy egyszerű térdig érő gumicsizmában, viszont a bal oldala gyorsan mélyült a szlovák oldal felé.

Kilátás nyugat felé: a zátony felszíne a víz alatt

Hivatalos neve még nincsen. Lehetne Láthatatlan-zátonynak nevezni, hiszen ha nem álldogál a csúcsán néhány sirály, a vízről nem is vehető észre. Kicsit könnyebb dolga van annak, aki felkapaszkodik az 1785-ös folyamkilométer táblához. Jobb híján ez lett a névadója a zátonynak, ami alapján könnyedén el lehet helyezni a Duna hossz-szelvényén. 

Hullámfodrok jelzik, hogy a laza üledéket az áramlás rendszeresen megmozgatja. 

Kilátás kelet felé, háttérben a Nagy Léli-sziget

Felszínét kizárólag laza, kötetlen kavics borította, melyben 5-10 centi mélyre is elsüllyedhet aki a felszínén gyalogol. Ez azt jelenti, hogy a zátony rendszerint víz alatt van, a növényzetnek nincs esélye megtelepedni rajta (egyelőre), az áramlás pedig folyamatosan mozgatja a kavicsokat folyásirányban. Becslésem alapján Gönyűnél mért 50-60 centiméteres vízállásnál bukkan a felszínre.

2021. október 20., szerda

"A Korzóról külön kell szólni"


Vác Duna-partja alig három évtized alatt szinte teljesen átalakult. A folyószabályozás révén kialakult állapot sokáig borzolta a kedélyeket a városban, mígnem az áldatlan állapotok a Rendszerváltozás környékén rendeződtek. A bejegyzés apropóját a postaládámban landoló Váci eltűnő szigetek c. kötet inspirálta, amiért ezúton szeretnék köszönetet mondani.

A váci párhuzammű a Korzó előtti mederben (1953)

A szerzőt, dr. Gánti Tibort a blog olvasói már ismerhetik, hiszen sokat írt a váci Dunáról és a szigetekről, mindezt féltő aggodalommal a természet és a múlt értékei iránt. Éppen emiatt borzasztotta el az a folyószabályozási beavatkozás és az az állapot, ami miatta a váci Duna mentén kialakult. Az alábbi szöveget a part állapotából visszakövetkeztetve 1975 körül írhatta, amikor a parkosítás már folyamatban volt: 

"A Korzóról külön kell szólni. Lassan száz éve lesz, hogy megépítették függőleges támfalát, tetején öntöttvas korláttal. A fal tégla alakú, faragott kövekből készült, ma is hibátlan. A Korzó az ország legszebb városi Duna-partja volt, a váciak kedvelt sétahelye. Ez elé építették a párhuzamművet, óriási területet zárva el a Dunából. Ez az elzárt terület negyed évszázad alatt pocsolyává és szemétdombbá vált. Felső részét napjainkra ugyan nagy költséggel feltöltötték és parkosították, így ma már az arra sétálóknak ismét kellemes látvány, de magától a Korzótól óriási összegekért elvették a vizet. És a vízpart immár visszataszító kőszórás, a létező parttípusok közül a legkevésbé esztétikus.

E párhuzammű megépítésével az alsó strand is tönkrement. Ahová negyven évvel ezelőtt mélyfejeseket ugráltak, ott most szeméten nőtt bokrok láthatók. Meghalt a Tímár-sziget, nyilván azért, mert a Chinoin Gyógyszergyár hírhedt (és nemrég megszüntetett) hulladék égetője a sziget közelében volt. De tönkrement a „sződi” strand is, és Vác környékének csodálatos strandjai ezzel megszűntek. És megszűntek másfelé is, szinte a Duna teljes hosszában. Ahol még maradt némi plázs, zátony vagy lagúna, ott a folyó szennye teszi azt használhatatlanná. (Azt is érdemes megjegyezni, hogy a Chinoin égetőtelepéről 50 000 m3 mérgezett földet kellett eltávolítani abban a reményben, hogy így egyszer talán ismét használhatóvá válik a Vác alatti megmérgezett vízmű.)"

Néhány évvel korábban már a hivatalos szervek is érdemben foglalkoztak a kérdéssel, amelyet az ipari méretű szennyvízbevezetés tovább tetézett. Az alábbi szöveg Vác csatornázásáról 1967-ből röviden összefoglalja a helyzetet, egyben ígéretet is tettek a rendezésre. Ekkoriban előfordult halpusztulás is a váci Dunán, elsősorban ipari szennyezés következtében. 

"A csapadékcsatornákon tisztítás nélkül a Dunába jutó szennyvizek a városi partszakaszt végig szennyezik. Súlyosbítja a helyzetet az, hogy folyamszabályozási szempontból a város déli része előtt párhuzammű épült, amely a part mentén a víz folyását lassítja. Alacsony vízálláskor ennek következtében a szennyvíz pang a part mentén. Gyermekek fürdenek itt, horgászás címén is bemennek a vízbe, csónakkikötésre is használják e partszakaszt. Alacsony vízállás és kedvezőtlen időjárás esetén a parti sétányon erős a bűz." 

A még feltöltetlen Duna-part a Ferences templom alatti keresztgátnál (Fortepan, Magyar Rendőr 1966)

Ha manapság sétálunk, vagy kerékpározunk a váci Dunaparton, esetleg az ártéri tanösvény pallóin egyensúlyozunk mindebből szerencsére már semmit sem tapasztalunk. A táj átalakult már és semmi sem utal arra, hogy a Duna korábban jóval szélesebb volt és végig a váci házak tövében, közvetlenül a Korzó mellett folyt. Ebben a bejegyzésben eloszlik a feledés homálya erről a több mint 2,5 kilométer hosszú szakaszról, és az időben visszamenve georeferált légifotók mesélnek a bekövetkezett változásokról. 

1947 őszén rendkívül alacsony volt a magyar Duna vízállása. Sorra dőltek meg a negatív rekordok, amit csak jóval később, 2018-ban sikerült egy újabb kisvízzel alulmúlni. A hajózás leállt, főként az elégtelen vízmélységű gázlók miatt. Hogy a hasonló helyzeteket megelőzhessék 1947 és 1949 között terveket készítettek a váci Duna-ág kisvízi szabályozására. Ez alatt elsősorban mederszűkítést kell érteni. 1940-et megelőzően is voltak ezen a szakaszon folyószabályozási beavatkozások, de jellemzően lokálisan történtek, mint például a váci vízműnek helyt adó Buki-sziget parthoz kapcsolása, vagy a kompkikötő áthelyezése a szemközti Révész-szigetre. A munkálatok viszonylag gyorsan megkezdődtek és 1950-1958 között meg többnyire megvalósultak. Ehhez kapcsolódóan épült fel az íves váci párhuzammű a mai révállomás és a Szent Kereszt ferences templom között, ahol egy keresztgát által kapcsolódott a jobb parthoz. A kellő hajózási mélység elérése érdekében kotrásokat végeztek. Egy 1951-es légifotón a viszonylag magas vízállás ellenére már látható. Eszerint ez a létesítmény prioritást élvezett a váci gázló rendezése miatt. A beavatkozás révén a hajózás rövidesen biztonságosabbá vált kisvíz idején, annak ellenére is, hogy a a Váci-ág csak a Duna nagymarosi vízhozamának kétharmadát-háromnegyedét vezeti le. 

A váci korzó alatti bal part feltöltődése 1956-2015 között (nyugatra tájolva)

Vác vára és városa közvetlenül a Duna partjára települt. Ez a magaspart közvetlenül a Duna fölé magasodik, de a Ferences templom környékén az ártér kitágul a Gombás-patak mentén és a Burgundia nevű városrész már a Duna Mappáció térképei szerint is árvizek által fenyegetett terület volt. Az árvízjárta terület a Hétkápolnánál ismét összeszűkül, majd folyamatosan újra kitágul Sződliget felé, ahol a kettes út mentén a magas vízállás elhagyott Duna medreket tesz újra láthatóvá. A most vizsgált terület a váci révtől az Égető-sziget északi csúcsáig terjed, azaz a 1676,8-1679 folyamkilométerek közti szakasz. 

A párhuzammű egy ferde "L" betűvel jellemezhető, melynek alsó szára a József Attila sétány (=Korzó) Várlépcső és Tímár utcák közötti szakaszán érintkezett a parttal, míg a felső szára felnyúlt a révig, de nem érintkezett a parttal. Annak ellenére, hogy általában a folyó domború partéle mosódik inkább alá, Vácott valószínűleg a Gombás-patak torkolati része egy sekély meder volt, ahol kisvíznél zátonyok bukkantak a felszínre. Ez a sekélyebb rész jól látható egy kisvízi időszakban készült 1953-as légifelvételen. Feltehetően már ilyen volt a párhuzammű megépülése előtt is, hiszen azóta alig 2-3 év telt el.

Sekély mederszakasz Váctól délre, a Gombás-patak torkolatánál (1953.)

A párhuzammű célja az volt, hogy szűkítse a medret, de ezáltal a sodorvonal is közelebb került a Szentendrei-szigethez. Az alatta elterülő szakaszon jelentős hordalékkiülepedés indult meg, melyet tetézett a mederkotrás miatt jelentkező relatív kiemelkedés is. 1962-ig jellemzően két színtéren volt jellemző a hordalék-kiülepedés. Egyrészt a párhuzammű belső, pangóvizes részén, valamint a Ferences templom és a Hétkápolna közötti szakaszin. Ekkor még a fent leírt "vad" állapotok uralkodtak a városi részen. Igen lassan indult meg a pangóvizes terület szanálása, 1979-ben már nagyrészt feltöltötték a pangóvizes részt (sittel, hulladékkal, sőt a szóbeszéd szerint még a deákvári temető sírköveivel is), de a parkosítás csak a Zenepavilonig volt kész. 

1962 és 1979 között a hordalékfelhalmozódásnak egy második, jelentősebb periódusa is lezajlott. Ekkor a keresztgát és az Égető-sziget közötti medertágulatban is zátonyok jelentek meg, sőt a terület 1979-ig birtokba is vette az ártéri erdő növényzete. Ez a második periódus pecsételte meg az Égető-sziget sorsát, ugyanis az ártéri erdő terjeszkedése északról lezárta a mellékágát. A két üledékfelhalmozódási periódus elkülönülése ma is szembeötlő. A váci ártéri tanösvényen dél felé sétálva bal kéz felé láthatjuk az idősebb erdőt, jobb kéz felé pedig a második zátonyképződési periódust. A kettő között fokozatosan záródó vízfelület van, melyet a Gombás-patak táplál. 

Látható tehát, hogy a Duna medre alig három évtized alatt 42 hektárral csökkent, azaz ennyi területet nyert a város a folyótól. Volt olyan szakasz a Gombás-patak torkolatánál, ahol a meder szélessége 230 méterrel lett kisebb. A létrejött területnek két egymástól jelentősen eltérő arculata van, melyet nagyjából a Gombás-patak oszt két részre (egy kisebb erdőcsoport tőle északra is megvan még). A mesterségesen feltöltött északi részt a város közelsége miatt fokozatosan parkosították, északról dél felé haladva. Eközben az alsó rész megmaradhatott természetközeli területnek, ahol mindössze a már említett (és lassan az enyészetté váló) tanösvényt alakítottak ki

Az emberi beavatkozás alaposan átalakította itt a tájat, ahol a Duna évezredek óta nagyjából azonos mederben folyt a stabilizáló hatású kavicsos hordalék miatt. Vác városa új dunai panorámát kapott, de szerencsére a Gánti Tibor által joggal kritizált állapotokat is sikerült megszüntetni. Délen pedig létrejött egy jókora ártéri erdő, amelyről a Tisza-tóhoz hasonlóan csak keveseknek jut az eszébe, hogy emberkéz alkotta tájat lát. 

2021. október 13., szerda

Az év dunai szigete - 2021

IN ENGLISH

A Dunai Szigetek blog immár kilencedszer hirdeti meg az Év Dunai Szigete szavazást. 

2021. október 13-tól december 31-ig tart majd a szavazás a három jelöltre.

Kerekzátony-sziget Ráckevén, 2020. győztese

A szavazás fő célja, hogy rávilágítson a közel három ezer kilométeres folyószakasz megannyi kincsére, rávilágítson akár a helyik számára, milyen értékek találhatók közvetlen lakókörnyezetükben. Sokan ugyanis előbb jártak a Seychelles-szigeteken, mint például az alábbiak valamelyikén. Mivel ez már a kilencedik szavazás, úgy tűnik sikerült hagyományt teremteni és a többi "Az Év ...-ja" szavazás mellett ennek a kezdeményezésnek is lassan híre megy nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is.

Eddigi nyerteseink:

2013-ban a váci Kompkötő-sziget
2014-ben az esztergomi Helemba-sziget
2015-ben a kismarosi Kismarosi-sziget
2016-ban a dunaújvárosi Szalki-sziget
2017-ben a Szlovákiába szakadt Csallóköz
2018-ban a soroksári Molnár-sziget
2019-ben a Rácalmási Nagy-sziget
2020-ban a ráckevei Kerekzátony-sziget


Idén ismét két szigetet választottak ki a blog olvasói a kilenc szigetet felvonultató selejtező során; meggyőző fölénnyel a ráckevei Angyali-szigetet és második helyen befutóként az esztergomi Csitri-szigetet. A Dunai-szigetek blog idén a Türr István által megrajzolt, 90%-ban Magyarországon található Mohácsi-szigetet jelöli. Azaz a két egészen magyarországi sziget mellett egy szerb vagy horvát felségterületre átlógó sziget is indul a szavazáson.

ABC sorrendben mutatjuk be a jelölteket, amely egyben folyásirány szerinti sorrend is:


Angyali-sziget, Ráckeve

A városi legenda szerint a sziget Mátyás királytól kapta a nevét, amikor elhajózott mellette angyalinak nevezte az itteni tájat. Az Angyali egy valódi sziget a feszített víztükrű Soroksári-Dunán. Ez a víztükör-stabilizálás a tassi zsilip megépülése óta tette lehetővé a sziget benépesülését. Az 1960-as évektől fokozatosan épült be a sziget és jött létre egy népes közösség, egyre több állandó kitelepülővel, akik egyértelmű többséggel juttatták kedvenc szigetüket a szavazás döntőjébe. Északon hozzá tartozik a nádassal szegélyezett Vesszőzátony-sziget. Érdemes felkeresni, megközelíthető kishajóval a ráckevei oldalról. 


Csitri-sziget, Esztergom

Esztergom legkisebb szigete a Csitri, ha a mellette lévő eltűnt Turán-szigetet nem számoljuk. Érdekessége, hogy mindkét oldalról a Duna mellékága határolja, ugyanis a Táti-szigetcsoportban a Körtvélyes- és a Nyáros-sziget öleli körül. Halacska formája és érdekes neve már a régi térképeken is felbukkan, mellékágait a folyószabályozás jelentősen leszűkítette. 


Mohácsi-sziget
 
Magyarország második legnagyobb szigete kissé hasonlít a harmadik legnagyobb szigethez. A Mohácsi-sziget keleti mellékága, a Baracskai-Duna ugyanúgy csatornázva van, mint a Soroksári-Duna. Egészen az 1870-es évekig ősvadon volt, ahol ártéri erdők váltakoztak mocsaras területekkel, holott a középkorban még tíz lakott település állt rajta. Újratelepülése csak az árvízvédelem kiépülése után kezdődhetett meg. A mezőgazdasági táj érdekes felszínformákat rejt, pl. a Riha kifli alakú egykori folyókanyarulatát, római erődöt, sőt egy szétbányászott mészkőszirtet is Vári-pusztánál. Megközelíthető nyugatról kompon, keletről pedig jópár hídon. Déli része Bezdánig Szerbia része. 


A szavazás 2021. december 31-én éjfélkor zárul. Eredményhirdetés a 2022. év első bejegyzésében!


survey software

2021. október 10., vasárnap

Ötven kép az ötven éve elsüllyesztett Ada Kaleh szigetről

 
1.


Várni a végzetet. Akár ez is lehetne a címe Ergün Koco fotósorozatának Ada Kaleh szigetéről. Ergün egy helyi török volt, aki fényképezőgépével a kitelepítés előtt még egyszer végigfotózta szülőföldjét, esetleg összegyűjtötte a családi fotókat. A képek többsége egy olyan letűnt idillt mutat be, amely mögött már gyülekeznek a viharfelhők. A sziget látszólag még megszokott mindnennapjait éli, de a túlsó parton már vágják az hegyoldalba az új vízszinthez alkalmazkodó infrastruktúrát. Szorgos kezek kalapálják szét tégláról téglára a sziget névadó erődjének kazamatáit, miközben a szél kergeti az égen a felhőket. Kifutnak még a Duna hullámai a partra, de már nincs messze az az idő, amikor ezek a hullámok egyre magasabb térszíneket kezdenek nyaldosni. Elérik a parti lágyszárúakat, körülölelik a kivágott fák tuskóit, óvatosan belépnek az elhagyott, lerombolt házak küszöbén, majd egyre gyorsabb lépésekkel veszik birtokba az erőd folyosóit, ellenségként kúszva fel a falakon. Ez a folyamat nem napról napra ment végbe; a hatalmas tározót csak fokozatosan töltötte fel a felduzzasztott folyó. Éppen ezért nem is lehet Ada Kaleh elárasztásának pontos emléknapot adni, hiszen aközött, hogy az utolsó lakó is csónakba szállt az ismeretlen felé addig, hogy a sziget legmagasabb pontja eltűnt a habokban, évek telhettek el. Ergün Koco képei tehát valamikor az 1960-as évek végén készülhettek.

A szerző végigfotózta a számára kedves és ismerős épületeket, ennek kedvéért még a minaretbe, sőt a szomszédos hegyekbe is felkaptatott, lefotózta a családját, az élő és halott rokonokat, a régi házuk belsőjét, ismerős zugokat, ösvényeket. Közel kétszáz képet készített, s ezek mindegyikét belengi a végleges elmúlás érzete. Ekkor már mindenki tisztában volt vele, hogy nincs többé maradásuk a szigeten. 

 
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.


További történetek az elsüllyedt szigetről: 

https://dunaiszigetek.blogspot.com/search/label/Ada%20Kaleh

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...