2021. november 25., csütörtök

Előbukkant az Ipoly-delta!


2021 novemberében ismét rekord közeli alacsony vízállást észleltek a Dunán. Nagymarosnál a november 24-én délután észlelt érték mindössze 47 centiméterrel maradt el a 2018. október 25-én mért legkisebb vízállástól (LKV). Miközben az árvizek rendre elmaradnak, a kisvizes időszakok egyre gyakoribbá válnak, így egyre több lehetőség adódik szabad szemmel megfigyelni a mederből előbukkanó felszínformákat. Mint például az Ipoly folyó torkolatában képződött hordalékkúpot.
  
Az Ipoly torkolat 2018. augusztus 22-e körül délre tájolva (Selmeczi Kovács Ádám, fotoska.hu)

A helyszín szinte adta magát, főleg miután Selmeczi Kovács Ádám a három évvel ezelőtti kisvizes időszakban odafentről elkészítette a kezdőképen látható drónfotót. A 2018. augusztus 22-én közzétett fénykép idején a Duna vízállása néhány centiméterrel alacsonyabb volt (-43 cm), mint a 2021. november 24-i bejárás alkalmával (-26 cm), de a hordalékkúpok kiterjedése nagyjából megfeleltethető egymással. 

A délre tájolt képen látjuk, amit az Ipoly folyó, követve a képzeletbeli országhatárt, a legrövidebb úton beletorkollik a Dunába. Azonban délkelet felé kiágazik egy másik, inaktív medre is, ami a hordalékkúpon elvégződik. A maroknyi méterű kavicsokat is tartalmazó sóderzátonyt szemmel láthatóan ez az ág formálta, mintha középvíznél inkább eltérülne az Ipoly torkolati szakasza a Duna folyásirányába. Ettől a mélyedéstől a legyező alakú hordalékkúp torzul, és inkább egy agyvelőre hasonlít. Kisvíznél aztán a helyzet változik és az Ipoly majdhogynem folyásiránnyal szemben torkollik a Dunába. Ez azt eredményezi, hogy a hordalékkúp teljes egésze a magyar részre esik, így a 2021. november 24-én az Ipoly-delta bejárásához nem kellett se útlevél, se angol nyelvű oltási igazolás, a magyar oldalon be lehetett járni az egészet. 

Az Ipoly-delta hajóút-kitűzési térképen (forrás)

A legyező alakú hordalékkúp körülbelül 300 méter hosszúságban nyúlt el az Ipoly torkolata alatt és kb. 150 méternyire nyúlt be a Dunába. Kiterjedése úgy 4 hektár lehetett. Felszíne viszonylag sík, ami azt jelenti, hogy további vízállás-süllyedés esetén további nagy területek bukkannának elő a Dunából. Fokozatosan lejt minden irányban. A gumicsizmával bejárható (aktuális vízállás -20 cm) terület széléről sehol nem lehetett megfigyelni a hajózó útvonal irányába lejtő meredélyeket, azaz a delta még messze kiér a hajózó út irányába. A víz alatti részek kiterjedését szerencsére megfigyelhetjük a hajóút-kitűző térképeken (lásd fenti kép). A térszín leginkább az Ipoly partján mélyült, ezen a szakaszon a hordalék átváltott a kavicsból homokba, majd még finomabb szemcseméret-tartományú iszapba. Az Ipoly által behordott lebegtetett hordalék csóvája jellemzően Szob alatt is megfigyelhető, de a hordalékkúp alatt a part már jellemzően köves.

Érdekesség, hogy a 2013-as árvíz utáni mederfelvételezés az Ipoly torkolatnál (1708. folyamkilométer) erőteljes hordalékfelhalmozódást mutatott ki, ezt az anyagot feltehetően a dunai árvíz rakta le [1]. A kiülepedés ezen a ponton elsősorban annak köszönhető, hogy a bal partról érkező Ipoly vize lelassítja a Dunát, így hordalékkiülepedés jelentkezhet. 

Kilátás az Ipoly-deltára nyugati irányban

Az Ipoly delta a magyar partról, a távolban a szobi és helembai zátony is felsejlik.

A hordalékkúp kavicsos déli része.

A délkeleti irányba tartó, inaktív Ipoly-meder

Balra tart az aktív, jobbra az inaktív Ipoly-meder

Finomabb üledékek az Ipoly torkolatában, háttérben a szlovák oldal.

Közelről távolba: Ipoly-delta, inaktív Ipoly-meder, Ipoly-delta karéja, Duna, Szobi-zátony és mögötte Basaharc 

Az Ipoly által felépített legyező felszíne viszonylag kötött üledékből áll, azonban néhány ponton megfigyelhető a hordalék mozgása. Az Ipoly kisvízi torkolata mentén zátony mikroformák alakultak ki, miközben a hordalékkúp felszínén az áramlás vízzel kitöltött mélyedéseket vájt ki. Ellentétben a Garam-torkolattal, az Ipoly torkolatban (szerencsére) nem figyelhető meg illegális kavicskitermelés. Az épülő delta egyelőre nem akadályozza a hajózást, így a szemközti Szobi-zátonnyal együtt még sokáig teheti változatossá a Duna Dunakanyarbéli szakaszát.


[1] Varga-Lehofer Debóra Tünde: A felső-magyarországi Duna morfológiai változásainak elemzése. Hidrológiai Közlöny, 2015./4. 

2021. november 21., vasárnap

Csupasz sziget a Vaskapu árnyékában

IN ENGLISH

A Vaskapu I. erőmű építése alaposan átalakította a tájat, nem csak a felvízen, de az alvízi szakaszon is. Míg az előbbi egy sokkal jobban feldolgozott téma, elsősorban Ada Kaleh és Orsova kapcsán, addig az alvízi szakaszon történtek jóval kevesebb figyelmet kaptak. Ezek közül is a legismertebb a Simian-sziget története, ahová Ada Kaleh műemlékeit és lakosait próbálták gyökerestül kitépett faként áttelepíteni. A művelet kudarca előre borítékolható volt, de ugyancsak kudarcba fulladt egy másik projekt is, a Golu-sziget rekultivációja, melyet az erőmű sóderigénye majdnem teljesen elpusztított. 

Kilátás a Golu-szigeti kötélpálya mellől a román partra (Gyulai Emil gyűjteménye)

Mielőtt Gyulai Attila át nem küldte nekem a Golu-sziget rekultivációs terveit gyakorlatilag tudomásom sem volt erről a szigetről. Elképzelhető, hogy már megakadt a szemem rajta valamelyik Al-Dunás térképen, de nem tűnt érdekesnek. A román Duna-szakasz szigetei amúgy is kissé mostoha helyzetben vannak a blogon, elsősorban a távolság és a szakirodalom nyelvi akadályai miatt. Ebben az esetben a nulláról kellett indulni, ami egyben vissza is utal a sziget török elnevezésére; a Çıplak Ada ugyanis Üres-, vagy Csupasz-szigetet jelent. Aztán ahogy a szigettel kapcsolatban egyre több információ került elő, világossá vált, hogy ez az elnevezés legfeljebb a korábbi növényzet-borítással lehet kapcsolatos. 

Ez a bejegyzés elsősorban az 1982-es tervekre koncentrál, némi kitérővel a sziget múltjára. A sziget története ugyanis külön bejegyzést érdemelne, hiszen a földművelés elterjedése előtti középső kőkorszaktól egészen a középkorig találhatunk emberi megtelepedésre utaló emlékeket. 

A sok homályos pont küzül kezdjük a sziget elnevezésével. Három névalak bukkant fel vele kapcsolatban; a Golu-sziget, a Banului-sziget, illetve a már említett török Çıplak Ada elnevezés. A tervrajzon a Golu-sziget elnevezés szerepel, de a régészeti szakirodalomban a Banului-sziget elnevezés terjedt el. A sziget nevével kapcsolatban van némi bizonytalanság, ugyanis ezen a szakaszon a Vaskapu I. erőmű megépítése előtt legalább négy sziget volt, melyek közül csupán a Golu-sziget maradt meg. Hozzá kell tenni, hogy alaposan megtépázva.

A Golu-sziget 2015-ben az szerb-román országhatárral (forrás)

Egykor ez a szigetcsoport volt Ada Kaleh déli szomszédja, már túl a Vaskapu-szoroson és a Prigrada zátonyain. Gura Vaii-nál a Vaskapuból kiérkező Duna sebessége lecsökkent és elkezdte lerakni a hordalékát. A szigetek kialakulását a bőséges hordalékutánpótlás is segítette; a közeli völgyekből lefutó patakok mindegyike jelentős hordalékkúpot épített a Dunába érkezve, ami ugyancsak megnehezítette a hajózást. Gura Vaiinál a Jidoștița-patak egy ilyen hordalékkúpot, összeszűkítve a román Duna-ágat. 

A Golu-szigetet, a szigetcsoport utolsó mohikánját jelenleg alig 1600 méter választja el a duzzasztóműtől. Egyetlen légifotót sikerült előkerítenem a szigetcsoportról, amelyen még a duzzasztómű felépülése előtti állapot látható. A brit légierő által 1944-ben készített felvételekről a Golu-sziget alsó csúcsa sajnos lemaradt, de a felette található három sziget a két képből összeilleszthető. Sőt, egykori méretük is megállapítható. Egyiküket mindössze egy keskeny ág választotta el a Golu-szigettől, mellette egy hasonlóan fél kilométer hosszúságúra becsült, valamivel szélesebb sziget állt a szerb part felé. 

A Golu-sziget (jobbra) és az elkotort szigetek 1944-ben.
Túlparton a Jidoștița-patak hordalékkúpja

Kettőjüktől északnyugatra egy valamivel nagyobb szigetet láthatunk. Ennek hossza kb. egy kilométer lehetett, azaz a Vaskapu erőmű gyakorlatilag ennek a szigetnek a felső csúcsánál épült fel, nem csoda tehát, hogy el kellett kotorni. Nevük egy kéziratos Al-Duna helyszínrajzon maradt fenn, a felső és a jobb parthoz közelebb eső szigetet egyszerűen Serbische Inselnek jelölik, míg a Golu-sziget feletti szigetnek egyszerűen Gura Vaii a neve, azaz elnevezték a legközelebbi balparti, román településről. Ugyanezen a térképen ceruzával be van jelölve Sipnél a később megépülő Vaskapu I. erőmű éppen a legfelső sziget csúcsánál lévő 943-as folyamkilométerhez.

A Vaskapu I. erőmű a bal oldali sziget csúcsánál épült meg.

Anélkül, hogy a sziget múltjába részletesen belemennénk fontos megemlíteni, hogy a Golu-sziget felső csúcsán Transdiana néven egy négy tornyú római erőd állt, amely feltehetően a "bizánci" időszakban, valamint a középkorban is várként használtak. Luigi Fernando Marsigli a törökellenes harcok során részletes kutatásokat végzett a területen, és ő volt az, aki összekötötte a mederben található pillérmaradványokat Traianus császár hídjával. Az ő XIV. szelvénye és egy 1790-es Havasalföld térkép is feltüntette Transdianát, ami azt jelenti, hogy akkoriban is jelentős romról lehetett szó. Felmenő falainak magassága jelenleg is eléri a 1,5-2 métert. Jelentőségét az adja, hogy észak felől védte a stratégiai fontosságú szörényi átkelőhelyet, ahol a római időkben Traianus császár hídja állt. 

Insula Banul és környzete Marsigli igen részletes térképén, 1700 körül. (forrás)

A várat délkeletről egy mély árok övezte, amelybe a Duna vizét védelmi célból felhasználhatták. Manapság a várat egy jókora villanypóznáról lehet felismerni, a várárokban pedig egy hatalmas betontorony áll. A szigetet az erőmű építése előtt részletesen feltárták régészeti szempontból. Nagyon valószínű, hogy végül emiatt menekülhetett meg, és nem került a másik három sziget sorsára. Ugyanis a régészek középső kőkori (~9500 éves), újkőkorszaki, valamint kora vaskori telepet is feltártak a szigeten, ami egyben utalhat arra is, hogy mely korszakokban volt megfelelő a Duna vízjárása, hogy tartós megtelepedést tett lehetővé. A vaskori megtelepedés fontosságát kiemeli, hogy a kora vaskori Hallstatt-kultúra egyik telepét a szigetről nevezték el Insula Banului csoportnak.

Sóderszállító csillepálya a Golu-sziget (balra) és a román parti Gura Vaii betongyára között. 
 
1966 nyarán megérkeztek az építőmunkások a szigetre. A feladatuk az volt, hogy kettős, 450 méter hosszú sodronykötél-pályát építsenek a román oldalon álló betongyárhoz, amelyen a szigetek anyagát egyszerűen át lehet szállítani a feldolgozás helyére. 
"A Vaskaputól Turnu-Severinig négy sziget lapul a folyamban: közvetlenül a jugoszláv szádfal alatt van a Cirkviste, két kilomé­ternyire a Golu, ez román föld, még alább a Konaku és a Pupaza húzó­dik.
A fémhálót, sodronypályát, csil­lékkel együtt két hatalmas betontorony emeli a magasba. Az egyiket közvetlenül a balpartba ágyazták, sok méter mélyre, a másik tartótornyot a Golu-szigetre.
Amolyan üres, csupasz, puszta homok és kavicspad ez a sziget, ahogy a neve is megmondja, déli csücskén kapaszkodott meg pár fűzfa. A nagyocska zátony a temes­vári helytartóé lehetett, határfigyelő-féle, ezért is nevezik sokan Bán­szigetének. Kavicsos vállába ütöt­ték bele azt a második, roppant betontuskót.
Félkilométernél nagyobb nyílást hidal át ez a pálya (Európában kevés az ekkora technológiai nyí­lásköz), a szőnyeg szélessége 22 méter, 31 kábel szeli át az ívet és tartja a folyam fölött a bordákkal merevített, sűrű fémhálót, amelynek felülete kereken 1 hektár.
Ezt az egész, hatalmas védőszer­kezetet csak azért vonták oda föl, hogy az építkezés hét esztendeje alatt a nemzetközi hajózás zavarta­lan legyen, nehogy csille, vagy kő lezuhanása szerencsétlenséget okoz­zon. A Bán-sziget kitermelő gépei­től másfél köbméteres csillék éjjel­-nappal hozzák a kavicsot, homokot. Nőtt is az innenső parton három akkora hegy, hogy Dunát lehetne rekeszteni azzal. Azt is csinálják. Mire a Vaskapu-gát fölépül, a Duna-sziget elfogy. Elhordják, marad egy vékony karéja, ahol három mé­ter vastag kőtakaró mélyén római várrom rejtőzik. Majd 1972-ben a maradék-szigeten hozzákezdenek, hogy kutatóárkokkal föltárják a türelmes, kétezer éves romot." (Romániai Magyar Szó - Előre 1968. november 11.)
A három felső sziget elkotrásával két legyet ütöttek egy csapásra, megtisztították az építkezésre kiszemelt medret a nemkívánatos akadályoktól, valamint helyben biztosították az építkezés sóderigényét. A Golu-szigetet homok és sóderrétegeit ezek régészeti jelentősége ellenére is érintette a kitermelés. Összesen három bányagödör létesült. Egy a sziget belsejében, a római erőd szomszédságában, a várárkon túl. Kettő pedig a sziget közepén, melyekbe később belefolyt a Duna vize. A területről letermelt meddőt a sziget alsó csúcsán halmozták fel, betemetve a régészeti rétegeket. Ekkoriban, 1968-1972 körül a sziget valóban rászolgálhatott "csupasz" jelzőtre, a kopár, szétbányászott táj miatt.

A Golu-sziget 1982-es tervrajza (Gyulai Attila gyűjteménye)

Az erőmű felépülése után kb. 10 évvel készült el a sziget rekultivációs terveit ábrázoló helyszínrajz. A tervek szerint művésztelepet, szabadtéri múzeumot és strandot szántak a szigetre, azonban a tervrajznak van két érdekessége. Egyrészt a rajzon szerepelnek szintvonalak, olyan helyeken is, ahol a bányászatból kifolyólag már negatív formáknak, azaz víz alatt lévő gödröknek kellene lenniük. Ugyancsak érdekes a strand medencéjének elhelyezkedése. Ez gyakorlatilag egy Duna vízzel teli bányagödör, azonban olyan helyre rajzolták ahol manapság nincs bányagödör. Sem az erőd tövében lévő tavat, sem pedig a sziget közepénél ásott két gödröt nem ábrázolják. E két tényező alapján nem ördögtől való a feltételezés, hogy az 1982-es évszám ellenére ez a tervrajz már az erőmű munkálatai előtt elkészült. 

A Golu-sziget felső csúcsa az erőddel. (Gyulai Attila gyűjteménye)

Amennyiben ez a terv megvalósul egy kisebb üdülősziget jöhetett volna létre a duzzasztómű tövében. Központjában strand állt volna a felnőtt és gyerekmedencével, zuhanykabinokkal, öltözőkkel körbevéve, a román part felé nyitva. A nyaralók kényelméről klubház, szálláshely, étterem gondoskodott volna, lett volna lehetőség strandfelszerelést kölcsönözni. A sziget délkeleti, alsó csúcsán gyümölcsöst telepítettek volna, míg a túlsó szigetcsúcs az erőd körül szabadtéri múzeumként és művésztelepként funkcionált volna. A terven nem szerepel hajókikötő, vagy más formája a megközelítésnek. A kábelpálya óriási karbantartási költsége miatt nem valószínű, hogy a sóderszállító drótkötélpályát alakították volna át személyforgalmúra. Ezt ugyanis már 1978 előtt leszerelték. 

Bányagödörből strand. (Gyulai Attila gyűjteménye)

Gura Vaii felett a hegyoldalban áll egy villa. Egykor Nicolae Ceaușescu számára épült, Dunára néző ablakaiból szemmel lehetett tartani a grandiózus beruházást, és remek kilátás nyílt a sóderbányának használt dunai szigetekre. A villa azért épült, hogy legyen hol egyeztetni az erőmű építéséről a jugoszláv vezetővel, Titóval. Miután a Vaskapu I. felépült, Ceaușescu soha többé nem látogatta meg ezt a villát. A figyelem másfelé terelődött. Mint ahogy a kitelepített ada kaleh-i törökök sem kapták életük végéig az elektromos áramot, melynek kedvéért letörölték otthonukat a föld színéről, úgy a golu-sziget üdülőtelepként való hasznosításából sem lett semmi. Az 1990-es évek közepéig senki földje volt, katonai övezet a két ország határvidékén. Csak a bátrabb halászok kötöttek ki rajta, esetleg a helyiek vitték át oda a disznaikat, ahol félvadon éldegéltek, majd miután meghíztak levágták őket. Ezelőtt 15-20 évvel sok nyúl is élt a szigeten, talán elvadult házi nyulak leszármazottai lehettek. Az ártéri erdő lassan visszahódítja a csupasz szigetet.

A rekultivációt tehát végül a természet maga végezte el. 


Köszönet Gyulai Attilának az ötletért és a cikk megírásában nyújtott segítségért!

2021. november 14., vasárnap

Mi történik a Zsidó-szigettel?


1. kép. A Zsidó-sziget régi magja a kiterjedt zátonyon. 1962. október 27. (fentrol.hu)

Kikötésnél úgy terveztem egy óra kell körülbelül az ácsi Zsidó-sziget bejárásához. Meg kell keresni azt a pontot, ahol a mellékág vízutánpótlása megszakadt az októberi kisvizes időszakban. Aztán meg kell vizsgálni a mellékág állapotát, mennyire előrehaladott a feltöltődése. Felismerhető-e még a sziget régi magja? És aztán ott volt még a keleti zátony-nyúlvány, ami szinte az összes fentrol.hu-s légifotón kétszer akkorának látszódott, mint maga a sziget. Végül elég lett fél óra is, ugyanis ez utóbbi zátony szőrén-szálán eltűnt.

2. kép. A Zsidó-sziget nevének első előfordulása 1985-ben (forrás)

Ácsnál, Vaspuszta és a Lovadi-rét között az 1784-1782 folyamkilométerek között, a Nagy Léli-szigettel szemben a környező társaihoz képest egy viszonylag kis és fiatal sziget áll a magyar part mellett. Maga a sziget ennél jóval rövidebb, azonban kisvíz idején készült légifotókon egy két kilométer hosszú kiterjedt kavicszátonyt látunk (lásd kezdőkép). Elsősorban a horgászok, vízitúrázók és a madarászok által ismert és látogatott hely ez. Ismeretlenségét elsősorban annak köszönheti, hogy távol esik a településektől és egy magas part nehezíti meg a lejutást hozzá.

Előbukkanását három szempontból vizsgálhatjuk. (1) Zátonyként először 1835-ben ábrázolják vízrajzi térképen, ami annak fényében érdekes, hogy a Duna Mappáció egy szűk évtizeddel korábban még nem említi. (2) Majdnem egy évszázad telik el, és az "Angyalos" vízisport térképeken már zölddel jelölik, azaz megtelepedett rajta a növényzet; hivatalosan is zátonyból szigetté vált. Azonban ezeken a térképeken még nincsen névírás rajta. (3) Ádám Szilvia kutatásai szerint a Zsidó-sziget földrajzi névként csak 2008-ban jelenik meg először egy vízisport térképen. Ha azonban a szakirodalmat is vizsgáljuk, találhatunk egy 1985-ös Madártani Tájékoztatót, ahol már ezen a néven szerepel az itt található gémtelep kapcsán (2. kép). 

2021. október 28-án, Gönyűnél mért 13 centiméteres (viszonylag alacsony) vízállásnál a Zsidó-sziget mellékága folyásirány szerinti felső csúcsánál lefűződött a főágról. A szárazulattá váló kavicszátony magassága alapján bizonytalan becslés alapján legalább 40-50 centiméteres áradás kellett volna, hogy a mellékágban újra megindulhasson a vízáramlás. A zátony kavicsanyaga két érdekes jelenségről árulkodott. A süppedős, kötetlen kavicsot a vízáramlás rendszeresen mozgatja a mellékág irányába. Ezen a szakaszon ráadásul igen erős lehet a vízáramlás, erre utalnak az ökölnyi méretnél is nagyobb kavicsok, valamint talán az is, hogy a sziget felső csúcsán megtelepedő fásszárú növényzet alakja meglehetősen viszontagságos életkörülményekről tanúskodik. Mint később kiderült a Duna erőteljes eróziós hatása a sziget más részein is érezteti hatását. 

Jelenleg a Zsidó-sziget körülbelül 620 méter hosszú, legnagyobb szélessége kb. 60 méter. Orsó alakja kelet felé vékonyodik el, ahol már mindössze egy sor fa alkotja a gerincét. A növényzet térhódítása folyamatosan nyugat felé tartott a sziget kialakulását követően és tart jelenleg is. Nyugati csúcsán a pionír növényzet térhódítása zajlik, ennek kedvez a tartósan alacsony vízállás és az, hogy 2013 óta nem volt a Dunán jelentősebb árvíz ami visszaszoríthatná a növényzet megtelepedését. A Zsidó-sziget lassan terjeszkedik a mellékág rovására is, melynek iszapos medre arról árulkodik, hogy a felső torkolatnál jelentkező erős sodrás lejjebb alaposan lelassul, hogy a finomabb szemcsés üledék sem mosódik ki, annak ellenére, hogy az év nagy részében van benne vízáramlás; azaz a Zsidó-sziget majdnem "valódi sziget".

3. kép. A Zsidó-sziget felső, nyugati csúcsa.

4. kép. A zsidó-szigeti küszöb a felső szigetcsúcsnál

5. kép. Az iszapos medrű mellékág

6. kép. Kibillent fák és agyagrétegek a sziget alsó, keleti csúcsánál.

7. kép. A zátony eredetileg a látóhatárt lezáró fákig húzódott.

8. kép. A Duna erőteljes oldalazó eróziója folyamatosan pusztítja a sziget főági partját.

9. kép. A sziget felső csúcsán megtelepedett pionír növényzet.

1962-ben a Zsidó-sziget még csak fele ekkora volt, viszont a hozzá tartozó zátony még kétszerese volt a mai értéknek. 2021. október 28-án, a főág oldalazó eróziója által alaposan megtépázott sziget keleti csúcsáról kelet felé tekintve érthetetlen volt még, hová tűnhetett ez a pár évtizede még egy kilométernyi kavicszátony. Víz alatt lenne? Elkotorták? Kibányászták? Elmosta a Duna? 

Gumicsizmában még egy darabig követni lehetett a mederben, de koránt sem addig, amíg  pl. az 1962-es légifotón láthatjuk. Ezt a rejtélyt helyben nem lehetett megfejteni.

Tudni kellett, hogy milyen vízállás-értékek kapcsolódnak az egyes légifotókhoz. Ugyanis a fentrol.hu-n található mindhárom sorozaton látszódik a zátony, amiből arra lehet(ne) következtetni, hogy rendszeresen kilátszódott. Csakhogy ez a véletlenek összejátszása miatt alakulhatott így; mindhárom felvétel ősszel, kisvizes időszakban készült (mellettük a legközelebbi hydroinfo.hu archívumos vízmérce, a nagymarosi adatai láthatók):

1990. okt. 29. 16 cm
1969. nov. 12. 78 cm
1962. okt. 27. 66 cm

2021. október 28-án ugyancsak kisvizes időszakban sikerült bejárni a szigetet, azonban ekkor a nagymarosi vízmérce -13 centimétert mutatott, azaz, majdnem egy méterrel volt alatta az 1969-es vízállásnak, amikor a zátony teljes terjedelmével szárazulatként látszódott. Azaz a légifotó alapján a bejárás napján az alábbi képnél jóval kiterjedtebb zátonyt kellett volna találni a helyszínen. De ott csak a Duna hullámzott...

10. kép. Zsidó-sziget, 1969. november 12. (fentrol.hu)

A rejtély megoldását a helyszínen látott állapot, valamint a nem is olyan régi légifotók elemzése hozta el. A zsidó-szigeti zátony eltűnését legnagyobb valószínűséggel a Duna sebessége, sodrása és munkavégző képessége okozhatta. Az oldalazó erózió nem csak a keleti zátonyrészt mosta el, hanem a sziget főági oldalán mindenhol elhordta az 1969-ben még széles kavicszátonyt. És nem csak azt, hanem "beleharapott" a Zsidó-sziget keleti részébe is, mindössze egyetlen megtépázott fasorra redukálva a sziget szélességét. Ezen a részen a megdőlt fák látványa kombinálva a kibillent agyagrétegekkel (6-7. kép) és a fák semmibe meredő gyökérzetével (8. kép) egy olyan folyamatról árulkodnak, ami végső soron a sziget részleges pusztulásához fog vezetni. 

11. kép. A Zsidó-sziget 2011. októberben (googleearth). A zátony feldarabolódott, elfogyott, eltűnt.

Ugyanis a Zsidó sziget a főági oldalon jóval gyorsabb ütemben pusztul, mint terjeszkedik a mellékág rovására. Erről árulkodik a laza kavicsréteg, melybe néhol bokáig lehet süppedni. Ezért nagyon valószínű, hogy a sziget fás keleti része hamarosan a zátony sorsára fog jutni. Éppen ezért a zsidó-szigeti küszöbszint meghatározása mellett ennek a folyamatnak a nyomon követése és dokumentálása is fontos feladat lehet a közeljövőben. 

2021. november 3., szerda

A léli küszöb


Október a legszebb hónap a Dunán. Különösen azért, mert általában az októberi kisvizes időszak és kisvízkor a legtisztább a folyó, és egészen mély részeket is jól lehet látni. Szép azért is, mert az ég és a folyó kékje éles kontrasztot alkot a fák sárgába hajló lombkoronájával. Egyszerre szeles és napos időben pedig feledhetetlen látvány a víz színére hulló tarka-barka levélzápor. Mindez megadatott egyben október 28-án, a Nagy Léli-sziget felső csúcsánál található "nyitásnál". 

Kilátás a léli küszöbre, háttérben jobbra a Zsidó-sziget

Ezen a szakaszon mintha egy óriás harapott volna ki egy darabot az árvízvédelmi töltésből. Vaspusztával szemben, a Duna bal partján közel száz méter hosszúságban megszakad a kőszórás, a hiányra csak néhány itt hagyott szikladarab emlékeztet. Ez tulajdonképpen nem más mint egy nyitás a záráson. 1896-ban úgy tűnt, hogy a gránitból és travertínóból felépült partbiztosító kőszórás véglegesen lezárja a Nagy Léli-sziget mellékágát, de 2014-ben a szlovákiai Pozsonyi Regionális Természetvédelmi Egyesület (BROZ) egy EU-s LIFE projekt keretén belül újra megnyitotta az utat a Duna előtt. 

Az 1785-ös folyamkilométer tábla a kőszórás tetején

A 2014-es nyitás után két különálló ág alakult ki a megbontott töltésnél. Ez a két ág egy kis szigetet ölel körül. Ezen a helyen korábban is álltak kisebb szigetek, ezek később éppen a lezárás révén forrtak hozzá a Nagy Léli-szigethez. A kőszórás mögött több egykori Duna-ág maradványra lehet bukkanni az ártéri erdőben. 


A töltésen megnyitott meder mélysége azonban nem éri el a legkisebb vízállás szintjét (LKV), ami Gönyűnél -93 cm. Ahhoz, hogy a főág vize átjuthasson a mellékágba legalább másfél méterrel magasabb vízállás szükséges. Ennél alacsonyabb vízszintnél a nyitás egy küszöbként funkcionál. 


Küszöb alatt jellemzően azt a szintet értjük itt a blogon, melyet a Duna bizonyos vízállása meghaladva beömlik egy addig elzárt mederrészbe. A küszöb fizikai értelemben lehet természetes vagy mesterséges képződmény. Működését valahogy úgy kell elképzelni, mint ahogy az árvíz is a küszöbön át lép először egy elöntött házba, lévén az a legalacsonyabb pont, amit meg kell haladnia, hogy a mögötte elterülő részt már akadálytalanul eláraszthassa.

Ilyen küszöbszinteket kisvíz idején lehet igazán megfigyelni, egészen pontosan akkor, ha a kisvizes időszakot egy lassú vízállás-emelkedés követ. Ekkor dokumentálni lehet azt küszöbszintet meghaladó vízállást, sőt a küszöb abszolút, tengerszint feletti magasságát is meg lehet határozni. 

A tovakanyargó, kiszáradó mellékág.

A Nagy Léli-sziget mellékágának revitalizálása tehát felemás módon sikerült, kisvizes időszakban megszakad a kapcsolat a főággal. Ilyenkor szünetelnek a kishajós kirándulások a sziget körül. 

Maga a sziget viszonylag öreg, a XVIII. századi térképeken már szerepel. Az 1896-os lezárás előtt a felső torkolatánál több kisebb sziget pettyezte a Dunát, de a mellékágban és az alsó torkolatnál is előfordultak. A lezárás után a mellékág szűkülni kezdett, megépült egy kibetonozott átjáró a szigetre. Ez utóbbit 2015-ben bontották el, helyére egy híd került. A Nagy Léli-sziget 1974 óta védett, jelenleg ökológiai gazdálkodók gondozzák a sziget fő értékét adó kaszálóréteket és legelőket.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...