2021. szeptember 28., kedd

Új adatok a Zebegényi-sziget fejlődéséhez


Még az olyan rendszeresen meglátogatott dunai szigetekről is kerülhetnek elő időnként új információk, mint például a Zebegényi-sziget. Ezek bemutatása fontos, különösen azért, mert a korábbi leírásokkal, adatokkal nem minden esetben egyeznek. Ádám Szilvia szigetkataszterében a sziget kialakulásának idejét pontosította, valamint 2012-ben egy növénzeti felmérésre is sor került, ami a biogeográfiai ismereteinket gyarapítja. Az új adatokat új képek illusztrálják; 2021. szeptember 25-én dél körül viszonylag alacsony vízállásnál Szobnál 26, Nagymaroson 45 centimétert mutatott a vízmérce. 


A Zebegényi-sziget egyszerre egy viszonylag fiatal sziget és viszonylag idős mederforma. Ez csak látszólag ellentmondás, ugyanis a Zebegényi-sziget Ádám Szilvia kutatása szerint már egy 1771-es térképen is felbukkan. Közel két évszázadon keresztül zátonyként lapult a Duna mélyén, akadályozva a hajóforgalmat, és csak kisvizes időszakban bukkant a felszínre. Ez a periodikus vízborítás sokáig gátolta a növényzet megtelepedését. Valamikor az 1940-es években változott meg ez a helyzet és alakult át a zátony szigetté. A szigeten felnőtt növényzet fejlődését csak egy rövid intermezzo, egy jelentős árvíz akasztotta meg, amely valamikor az ötvenes években konkrétan leborotválta a sziget felszínét. Ez a zavaró tényező mondatta velünk korábban, hogy a sziget valószínűleg valamikor az 1970-es években válhatott szigetté, holott ez jó három évtizeddel ezelőtt már egyszer lezajlott.  

A déli zátonyos részen megtelepedett fűzfák.

Ezután a növényzetnek a nulláról (gyepszintről) kellett kezdenie a sziget újboli meghódítását. Ez a folyamat pedig szinte a tankönyvi leírás szerint zajlott. A szigeten található két fás ártéri társulás közül először a csigolya bokorfüzesek nőttek fel; de ezen a fajon kívül egyaránt megtalálható itt a fehér-, ill. a mandulalevelű fűz is. Ez a társulás foglalja el a sziget parti területeit, kinyújtózva a sziget két csúcsa felé. Miközben a déli kavicszátonyon csak egy-két csenevész fűzfa vert gyökeret, addig a Zebegényi-sziget áramlásnak jobban kitett csúcsán lassan teret hódítanak a fűzfák. Ebben segítségükre van az is, hogy 2013 óta nem vonult le nagyobb árvíz a Dunán. A szukcesszió következő lépcsőfokán a puhafás, fekete nyáras társulás áll. A fekete nyárfák elsősorban a keskeny sziget középső, legmagasabb részét foglalják el szinte vonalszerűen, időnként elegyesen fűzfákkal.

A Zebegényi-sziget déli csúcsa

Fűzfák, nyárak a sziget középső részén.

A Zebegényi-sziget északi csúcsa

Éppen kilenc éve, 2012. szeptemberében Ádám Szilviáék 57 növényfajt írtak le a Zebegényi-szigeten, annak ellenére, hogy a növényekkel borított terület alig több egy hektárnál. Fajokban gazdag a gyepszint, annak ellenére, hogy az egyedszám a sziget kiterjedéséből adódóan alacsony. Megtalálható itt a vízi kányafű, a nádképű csenkesz, a göcsös görvélyfű, a sövényszulák, vörös ribizke, sőt a köszvényre gyógírként használt podragfű is. Ekkoriban az invazív fajok térhódítása lassabb volt, a folyamat monitorozása mindenképpen célszerű lenne.  

2021. szeptember 24., péntek

Indul az év dunai szigete szavazás 2021 jelöltállítása!


Hagyományaink szerint a Dunai Szigetek blog 2021-ban is megrendezi az év dunai szigete szavazást! Ez lesz a kilencedik szavazás a sorban és most ismét olvasóink segítségét kérjük, hogy ajánlják nekünk kedvenc dunai szigetüket!

Kerekzátony-sziget, 1986. május 14. (fentrol.hu)

Több száz létező és már eltűnt sziget található a Duna teljes szakaszán, amelyek érdemesek arra, hogy az ország-világ megismerje őket. Idén is tucatnyi szigetet mutattunk be a blogon! De melyik szigetet lehet nevezni a szavazásra? Bármelyiket, ami a Dunán létezik, vagy létezett. Lehet nevezni valódi dunai szigeteket, amelyeket minden oldalról víz veszi körül (pl. Margitsziget), lehet nevezni parthoz csatolt szigeteket (pl.: Csepel-sziget), és olyanokat is, amelyek már csak a nevükben szigetek vagy csak nagyon rövid ideig voltak azok (pl.: a tassi Hóhér) és lehet olyat is nevezni, amely már réges-régen eltűnt (pl.: Fürdő-sziget). Ihletért bátran lehet fordulni a blog jobb oldalán található címkefelhőhöz!

Eddig már nyolcszor osztottuk ki az "Év Dunai Szigete" megtisztelő címet. Legutóbb a ráckevei Kerekzátony-sziget nyert, ennek kapcsán egy bejegyzésben tekintettük át a sziget két világháború közötti történetét. Vajon idén ki lesz a befutó? 


A nevezett szigetek közül olvasóink választhatják ki egy selejtezőn azt a kettőt, amely a végső szavazáson megméreti magát a blog nevezettjével. Ez utóbbi csak a végső szavazás kezdetekor derül ki, de rendszerint nem sok vizet szokott zavarni a szavazáson. :) 

Szigetet nevezni a bejegyzéshez fűzött kommentben, vagy a facebook oldalunkon lehet, 2021. szeptember 30. (csütörtök) délig. Korábban nyertes szigeteket ne jelöljünk, van még rajtuk kívül rengeteg érdekes és szép hely! Jó lenne, ha minél több sziget közül lehetne majd választani!

A nevezett szigetek közti selejtező szavazás 2021. október 1-től október 12-ig tart majd. Október 13-án kezdődik a végső szavazás, amely december 31-ig tart, ekkor már csak három jelölt lesz. Eredményhirdetés hagyományosan az évzáró/évnyitó bejegyzésben várható, 2022. január 1-én.

2021. szeptember 21., kedd

A Mohácsi-sziget elpusztult települései

A legújabb kutatások szerint a középkorban a Mohácsi-sziget nem volt az a mocsári, ártéri ősvadon, mint ahogy azt a török kiűzése után a térségben is megkezdődő térképezés ábrázolta. Okleveles kutatások alapján a mohácsi csata korában még tíz település állhatott a Mohácsi-, ill. a Baracskai-Duna közötti területen, de többségük még ugyanebben az évszázadban elnéptelenedett. Vélhetően a hadi cselekmények következtében, de az is lehet, hogy a Duna áradásai is szerepet játszottak a költözködésben.  

Dunafalva római erődjének romja

Pánya István "A Mohácsi-sziget topográfiája" c. tanulmánya hiánypótló, ugyanis a szigetről viszonylag sok forrás ismert a középkorból, azonban ez az első részletes tanulmány a terület középkori településszerkezetéről és birtokviszonyairól. Abból a szempontból is érdekes lehet, hogy feltárul benne egy mostanáig ismeretlen tájhasználat; főleg akkor, ha a XVIII. századi állapotokkal vetjük össze. Számos eredménye pontosítja a már meglévő ismereteinket a szigetről, megcáfol bizonyos korábbi elméleteket, sőt új kutatásokat tesz lehetővé. Egy ilyen példát vizsgálunk meg mostani bejegyzésünkben; vajon meg lehet határozni a korabeli ártéri szinteket a települések elhelyezkedése alapján? 

Ha valaki veszi a fáradságot és végigböngészi a Mohácsi-szigetről készült legkorábbi térképeket a 18. századból, valamint a 19. század elejéről arra lehet figyelmes, hogy ez egy ember által elhagyatott pusztaság, ahol mocsarak váltakoznak holtágakkal, szúnyogos nádasokkal és ártéri erdőkkel. Sokszor pontatlan, elnagyolt az ábrázolás, hiszen a sziget nehezen volt járható, kevés volt rajta a méréshez használható fixpont. Ez némiképpen egybecseng azzal a ténnyel, hogy a környékbeli lakosság gyakran talált itt menedéket a török időkben (lásd: Busójárás). Könnyű abba a tévedésbe esni, hogy ezt a képet vetítjük vissza a múltba, miszerint biztosan a középkorban is hasonló lehetett a helyzet. A Mohácsi-sziget esetében nem ez a helyzet, ezek a mocsarak, erdők és holtágak tíz elpusztult települést rejtenek, többnyire az ártérből kiemelkedő halmokon.

Az "üres" Mohácsi-sziget (forrás) 

A szakirodalom korábban egységesen ártérként jellemezte a Mohácsi-szigetet, amelyet az árvizek rendszeresen elöntöttek. Pánya István tanulmánya ezt a helyzetet árnyalja. Az árteret ugyanis geomorfológiai szempontból két részre szokás osztani, alacsony-, illetve magasártérre. Az alacsony dunai ártér a folyószabályozásig ki volt téve a folyó felszínformálódásának. Tulajdonképpen ez a legfiatalabb és legalacsonyabb szintje a Dunai teraszképződésnek. A legtöbb árvíz ellepte, jellemzően vizenyős rétek, folyókanyarulat-maradványok és egyéb ártéri formák tarkították. Ebből kifolyólag ez a térszín alkalmatlan volt tartós emberi megtelepedésre, ugyanis Pécsi Márton szerint Mohács térségében a Duna 0 pontjánál mindössze 4-5 méterrel helyezkedik el magasabban. E fölött egy idősebb szint található, a magasártér. Ezt csak a legnagyobb árvizek öntötték el; 8-9 méterrel van a Duna 0 pontja felett. Ez a szint már alkalmas az emberi megtelepedésre, eredetileg Mohács városa is ezen alakult ki. A falunyomok azonosítása alapján kijelenthető, hogy a Mohácsi-szigeten egy falu kivételével ezen a szinten jött létre településhálózat. Annak ellenére, hogy ez a szint elenyésző arányban részesedik a sziget egész területéből. Mindössze a magasabb folyóhátak, korábban lefűzödött medrek között megmaradó felszínek foltszerű mozaikja alkotja. Eredetileg mindössze egy, pontszerű ármentes terület volt a Mohácsi-szigeten: a váripusztai szirt, amelyet sajnos már dédapáink se láthattak, ugyanis már a rómaiak is bányászták az itt előbukkanó triász mészkövet. Ez a bányászat eltüntette a szirt felszín feletti részét, sőt részben a felszín alatt is kitermelték. Ennek ellenére mind a mai napig ez a Mohácsi-sziget "csúcsa" 91 méteres magasságával, amennyiben az árvízvédelmi töltéseket kizárjuk ebből a vetélkedésből. 

Fosszilis övzátony (kukorica) és sarlólapos (víz). Jellemzően ártéri felszínformák

A két ártéri szint, valamint a folyóteraszok a folyó esését követik, azaz abszolút magasságuk a folyás irányában csökken. Bajánál (1478,7 fkm) például a magasárteret 89-90 méteres szinten találjuk, addig Mohácsnál (1446,9 fkm) ez már csak 87-88 méteren van. Az alacsony ártér szintje hasonló ütemben "süllyed", míg Bajánál 86-87 méteren van, Mohácsnál már a 84-85 méteres szintek tartoznak ide. 

Amennyiben abból indulunk ki, hogy a középkor embere sem szerette, ha lakhelyét rendszeresen elönti a Duna, akkor ésszerű következtetésnek tűnik, hogy a lakosság a sziget legmagasabb térszínein hozta létre a településhálózatot. Tehát, amennyiben összevetjük a települések elhelyezkedését a szintvonalakkal, akkor nagyjából ki fog rajzolódni előttünk a középkori magasártéri szint. Ugyanakkor a magasártéri foltok száma egyben meg is határozza a Mohácsi-sziget településeinek számát.

Felmohács és Vajas Lázár deák térképén, mellettük a mohácsi csata ábrázolása (forrás: wikipédia)

Kezdjük a rómaiakkal, habár a sziget már előttük is lakott lehetett. Dunafalván található egy kikötőerőd, ami Lugio párja volt a barbár oldalán a Dunának. Építőköveit valószínűleg a vári-pusztai mészkőkibukkanás elbányászásával szerezhették. Értelemszerűen itt egy stratégiai jelentősségű kelet-nyugati irányú útvonalnak kellett lennie, amely védelmére Contra Florentiam felépült. Ez azt jelenti, hogy a római korban a sziget északi része járható volt közúton, legalábbis az év nagy részében.

A Lázár-féle térkép—mely az első részletes, fennmaradt térkép Magyarországról— két települést és egy feliratot ábrázol a Mohácsi-szigeten. Az 1528-os évszámú térképen településpötty jelöli Vajast és Felmohácsot. A Mohácsi-sziget topográfiájában azonban kilenc falu és egy pusztabirtok kerül említésre. Vajas ebben Páliport szinonimájaként jelenik meg. A tanulmány vízrajzi része tisztázza azt is, hogy a középkorban Vajasnak a Duna-Baracskai ágát nevezték. Mivel a mohácsi csatát követően, de nem annak következtében az összes település elnéptelenedett, a Tabula Hungariae az első és utolsó térkép, amely középkori településeket ábrázol a szigeten. A Mohácsi-sziget késő középkori településeit az alábbi ábra foglalja össze: 

Elpusztult (karika) és létező (háromszög) települések a Mohácsi-szigeten

Szembetűnő, hogy a középkorban a szigeten nem találni települést a Mohács-Dávod vonaltól délre, és a települések fele egy viszonylag szűk körön belül fordul elő a Mohácsi-sziget legészakibb részén. Ennek feltehetően természetföldrajzi okai lehetnek, bár nem teljesen egyértelmű mi volt ez a fő ok. Előfordulhat, hogy a sziget keskenyebb déli része teljes egészében az alacsony ártérhez tartozott, és jobban ki volt téve az árvizeknek, illetve a folyók kanyarulatfejlődésének, ezért állandó település ott nem jöhetett létre. A sziget déli részén a szomszédos, a Duna túlsó partjai álló települések birtokosai osztoztak. Ez alapján a sziget felszínének esése folyásirányban nem követte a Duna esését; előbbi értéke nagyobb az északon fennmaradt magasártéri szintek okán. 

A Mohácsi-szigeten található települések száma attól függ, hogy mit értünk Mohácsi-sziget alatt. Például Szeremle csak azután került a szigetre, hogy lezárták a Baracskai-Dunát és 1875-ben létrehozták Bajánál a Ferenc-tápcsatornát. A Baracskai-Duna kanyarulatfejlődése miatt a középkorban még a szigethez tartozhatott Páliport révátkelője Bátmonostor és Szeremle között. Töttös Bátával szemben feküdt, oklevelek szerint már a mohácsi csata előtt elnéptelenedett, előfordulhat, hogy nyomait részben el is mosta a Duna oldalazó eróziója. Másfél kilométerre Töttöstől keletre Lak falu következett. A Baracskai-Duna kelet felé tartó medrétől délre kb. 88 méteres szintvonalakkal jellemezhető halmok egyikén állhatott. Tőle nagyjából délre, az egykori mészkőkibukkanás melletti Vári-pusztánál állt Szembécs/Zsémbec település, ahol a Töttös család erődített udvarháza mellett révátkelő is működhetett.   

Szembécs/Zsémbec falu helye

Szembécstől délre egymáshoz viszonylag közel állt további két település, Póstelek puszta és Gerebecs. Utóbbi faluhelyénél egy meglehetősen érdekes felszínformát rajzolnak ki a szintvonalak. Régészeti emlékek nyomozásánál rendszerint a szabályos formák között a szabálytalanok a legérdekesebbek, a szabálytalanok között pedig a szabályosak. Gerebecs esetében az utóbbi helyzet áll fenn, a Duna lefűződött kanyarulatai, holtmedrei között egy mesterségesnek tűnő, négyszög alakú, 88 méteres magaslat található. Minden oldalról mélyedés veszi körül, amely látszólag független ez a környező medrektől.  

Anomáliák a szintvonalakban

A tanulmányban említett északi települések mindegyike kb. 88 méteres szinten épülhetett fel. Baja és Mohács között ezek voltak a legmagasabb térszínek a Mohácsi-szigeten. További három település a Mohácsi-Duna partján állt. Felszekcső, Felcsele és Felmohács település neve mind a dunántúli párjukból képződött. Kettőnek, Felcselének és Felmohácsnak ugyanaz volt a birtokosa, mint a túlparti Cselének és Mohácsnak, azaz közigazgatási kapcsolatban is lehettek egymással. Felszekcső és Felmohács ma is lakott, Dunafalva és Újmohács néven. E három település a Duna övzátonyain épült fel, valamivel alacsonyabb szinten, 87 méteres magasságban. A települések pontos járószintjeit régészeti kutatások tisztázhatják, de az bizonyosnak látszik, hogy a megtelepedésre alkalmas térszín a középkorban Mohácsnál a 87 méteres, Baja felé szakon pedig a 88 méteres szintvonal környékén kezdődhetett. További érdekesség, hogy ez a három "Fel" falu tartozott csak Baranya vármegyéhez, míg a többi hét Bodrog vármegyéhez. Mit jelent ez? Azt, hogy a középkorban a két vármegye között nem a Duna volt a határ, hanem az a sziget közepén futott Bátától Kiskőszegig (Batina). 

Közös sorson osztoztak a Mohácsi-sziget települései. Feltehetően a mohácsi csata idején levonuló Dunai árhullám 1526-ban még megmentette ezeket a településeket a török áradattól, de annyi bizonyos, hogy többségük a század közepére elnéptelenedett és a török kiűzése utáni telepítések sem számoltak velük. Időnként előfordult, hogy a háborúk elől menekülő dunántúli lakosság Felszekcsőre és Felmohácsra menekült, de ezek a lakosok 1686 után visszaköltöztek és a szigeten csak időszakosan telepedtek meg különféle szállásokon, tanyákon. Ez a szétaprózott településszerkezet fokozatosan alakult ki, 1900 körül az árvízvédelem megvalósulása után kapott új lendületet, végül az 1956-os jeges árvíz pusztításainak apropóján számolták fel. A szigetlakókat ekkor terelték új községekbe, Sárhátra, Homorúdra, Hódunára, stb. Melyek szintje ekkor már nem feltétlenül kellett, hogy a magasártéri szintekhez igazodjon.

2021. szeptember 5., vasárnap

Megjelenés lehetőleg zöld ingben! - kirándulások a KerekzátonyraA két világháború közti időszak korábban nem tapasztalt pezsgést hozott a vízitúrázás számára. Gombamód szaporodtak a csónakházak a Duna mentén, a folyó megtelt evezősökkel, strandolókkal. Megjelent a legtöbbet hivatkozott vízisport-térkép sorozat, az "Angyalos". Divat lett nyaranta aranybarnára sülni a napon, és a folyóparti csárdák aranykorukat élték. Tömött hajójáratok közlekedtek a folyami kikötők között. Ez a helyi idegenforgalmi fellendülés különösen éreztette hatását a Soroksári-Dunán, ahol a folyó esésviszonyai kedevezőbbek voltak az evezősök számára. A Ráckeve mellett található Kerekzátony-sziget ebben az időszakban hajóállomásának köszönhetően látogatók ezreit fogadta évenként, akiket Budapestről menetrendszerinti járat szállított. 

A legkülönfélébb régi lapokat böngészve számos ilyen útról szóló újsághirdetést találhatunk. Munkásszakszervezetek, iskolák mellett pártok szimpatizánsai számára is szerveztek hasonló, egy napos kirándulásokat, jellemzően budapesti indulással. Utóbbira példa egy hungarista újságcikkben megjelent hirdetés, ahol a természetjáró "testvérek" számára az egyenruha viselését is megszabták. A hirdetések mellett fennmaradt néhány rövid útirajz is. Ezekből válogatva képet alkothatunk a sziget egy rövid életszakaszáról, annak apropóján, hogy 2020-ban a Dunai Szigetek blog olvasói az év Dunai Szigetének választották meg a ráckevei Kerekzátony-szigetet. 

A Kerekzátony-sziget hibás névírással 1930-ban

"20 percnyi út után a „Kerekzátony“-nak nevezett szigeten kiszállunk. Az „Aranyponty" vendéglőben terített asztalok várnak s a hangos társaság csakhamar „csendes foglalkozásba“ merül; mert hisz „természete ez már a magyar embernek ..." De amint tűnik a tálak s hátizsákok tartalma, úgy ered ismét a szavak árja; kattognak a fényképező „masinák"; hangzik a kacaj, tréfa. Huhh, de rövid az idő! A barátságos kormányos-bácsi máris jelez erősen, hogy ha nem sietünk, egyedül indul neki az útnak Ráckeve felé. No persze, hogy ezt nem hagyjuk! Hamar szedjük a sátorfát, indulunk!" Az Isteni Szeretet Leányai Szt. Margit nevelőintézet, Budapest, 1935 


"A nyári idényben külön hajón a Ráckeve melletti Kerekzátony dunaszigelre kirándulást rendez­tünk. A nagyszabású és változa­tos programmal összeállított hajókiránduláson közel 200 főnyi közönségünk volt. Hasonló ki­rándulás a folyó évre is tervbe van véve." Lakatosmesterek lapja 1937.  

 

"A Goldberger Sport Egyesület junius 19-én hajókirándulást rendez Kerekzátony-szigetre és Dömsödre. Jelentkezés és jegyváltás Sebestyén József vezetőnél. Indulás reggel 7.30, a BRD fővámtéri hajóállomásán." Az Újság 1938. "Hajókirándulás! A NSzMP Hungarista Mozgalom VII. kerületi szervezete augusztus 14-én, vasárnap hajókirándulást rendez az Alsó-Duna legszebb erdős kis szigetén. Kerekzátonyra külön hajóval. Hajójegyek ára oda-vissza 1.80 pengő, váltható a pártban VII. kerület, Rottenbiller utca 21. szám I. em, augusztus 12-éig naponta este 6 órától. Hajó­jegyeket csak korlátolt számban adunk ki, ezért kérjük a testvéreket és hozzátartozóikat, hogy a jegyek megváltásáról mielőbb gondos­kodjanak. Indulás augusztus 14-én, vasárnap reggel 1/4 8 órakor (megjelenés 1/4 órával előbb) a Ferenc József hid pesti hídfő, a Vámház előtti állomásról. Érkezés Kerekzátonyra dél­előtt 1/2 11 órakor, tehát 3 órai gyönyörű hajóút a kisdunai ágban. A hajót a csepeli szigetnél átemelik a zsilipen a kisdunai ágba, ami külön látványosság. Indulás Kerekzátonyról este 6 óra 25 perckor, érkezés Pestre 10 óra után. Olcsó ételek (bográcsban főtt halászlé) és italokról erdős sziget gyönyörű vendéglője gondoskodik. Olcsó csónakázás, ingyen strandfürdő, játékok, séta. Fogyasztás a vendéglőben nem kötelező. Nyomatékosan felkérjük a csoportvezető test­véreket, hogy kérjék fel a testvéreket néhány fillér adományra, melynek összegéből a szegénysorsu testvérek útiköltségét fedezzük. Gyer­mekek útiköltsége 4 évtől 10 évig oda-vissza 1 pengő. Megjelenés lehetőleg zöld ingben." Magyarság 1938. 

"1941. Június 12-én az iskola 200 tanulója és valamennyi tanára egész na­pos kirándulást tett a Duna egyik legnagyobb szigete, a Csepel sziget körül. Külön hajónk reggel 6 órakor indult el a dunaharaszti hajókikötőből s a csepeli és tassi zsilipen át este 10 órakor érkezett vissza. Közben Ráckeve mellett, Kerekzátony szigeten kikötöttünk, ahol tanulóink néhány órát vidám játékkal töltöttek el. Az élményekben gazdag nap sokáig felejthetetlen lesz minden résztvevőnek." Polgári Fiú és Leányiskola, Dunaharaszti, 1941.


Viszonylag rövid időszak volt ez a sziget életében, ugyanis az első világháború előtt jellemzően ártéri erdő, majd gyümölcsös volt a Kerekzátonyon. 1872-ben ugyan lezárták Gubacsnál a Soroksári-ágat, de déli irányból egészen 1928-ig, a Tassi-zsilip felépüléséig a Duna hatással volt a vízállásra Ráckeve környékén, ami korlátozta a környező szigetek benépesülését. Ekkortól azonban elkezdenek szaporodni a híradások a Kerekzátonyról és 1945-ig elsősorban a vízi kirándulásokról szóló hirdetések és leírások dominálnak. 1945 ezeket a híradásokat felváltotta a horgászat témája, majd az 1960-as évektől kezdve a terület elkezdett víkendházakkal benépesülni. De ez már egy másik történet.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...