2018. október 28., vasárnap

Sírkövek a Petőfi híd tövében


Kácsor László könyvében leírtak szerint százával hevernek a sírkövek a budai Duna parton, gyarkolatilag márványból készült a rakpart. Csakhogy a Gellérthegy "alatt" helyszín félreértelmezése miatt a Szabadság és Erzsébet híd alatt egyetlen darab sem került elő. Ellenben előkerült jópár (ha nem is száz) a Petőfi híd környékén. Kovács Tamás abszolút dícséretet érdemlő módon nem csupán a köveket örökítette meg az utókor számára, hanem a sírköveken látható neveknek is utánanézett. Írása rövidítve eredetileg az Indexen jelent meg, de nekünk is elküldte a teljes verziót jóval több fényképpel!

Írta: Kovács Tamás

Sírkövek a Műegyetem alatt
Viszonylag ismert történet, hogy a Petőfi híd lábánál a budai oldalon sírköveket is lehet találni a rakpart kövei között. Az 1960-as években kerültek oda az éppen akkor felszámolt, de már évtizedek óta nem használt Németvölgyi temetőből. A Dunai Szigetek blogon már évekkel ezelőtt kikutatta, megírta a történet lényegét. Eredetileg a Gellért rakpartot írták helyszínnek, és ezt támasztja alá a cikkben idézett forrás és kép is. Vincze Miklós a 24.hu-n 2017-ben viszont lefényképezett pár sírkövet, de nem a Gellért rakparton, hanem a Petőfi híd lábánál.

A napokban folyamatosan megdőlő negatív rekordok miatt felkerekedtem megnézni, hogy megvannak-e még a kövek. Röviden: igen, megvannak. Amit lehetett, lefényképeztem, igyekeztem minél inkább összerakni az elhunytak történetét, és dokumentálni minden sírkövet. 

Töredékek a Döbrentei térnél

A Döbrentei téri töredék a rézsű felső részébe van beépítve az Erzsébet-hídtól északra. Nem szeretnék senkit befolyásolni a gondolkodásban, ezért nem írok tippeket, hogy szerintem mi lehetett a szöveg. A környezetéből látszik, hogy ezt a rézsű utólagos megerősítésekor tették be pótlásként, ahogy ezt látni fogjuk majd több sírkő esetében. Ha bárkinek van tippje, hogy mit látunk, ne tartsa magában. Innentől a Petőfi hídig nem találtam feliratos követ.

Formájában, anyagában a rakpart köveitől különböző „temetőgyanús” kőből sok van, és a séták alapján elég jól le lehet korlátozni, hogy milyen részleteket érdemes figyelni. A lépcső fokait a rakpart kiépítése óta nem cserélték, megerősítést, javítást is csak pár helyen végeztek. A rézsűs kiépítésű részeken több a javítás, szerencsére messziről látszódik, ha valahol pótlás, javítás történt. A sírköveket a fenti kivételével (persze az se biztos, hogy az sírkő) egyértelműen a lábazati részhez építették be. A hatvanas években leborított kövek kényelmesen beépíthetőek voltak egy későbbi (vajon mikori?) lábazati megerősítéskor.

Devics András sírköve

Devics András sírkövét konkrétan beleépítették a lábazatba. Bár a töredéken évszám nem olvasható, de sikerült kideríteni, hogy feleségével Jugovits Katalinnal a Németvölgyi temetőtől nem messze, a Tabánban lakott, a ma már nem létező Felsőhegy utcában a 73-as szám alatt. Itt egyébként egy elég nagy ház állt, a tömb átnyúlt a ma már szintén nem létező Hadnagy utca felé is. 

Középen, a 288-as számmal jelölt házban laktak Devicsék.
A Hosszú utca ma a Hegyalja út.

A képen pont a Hadnagy utca másik oldala, és a Felsőhegy utca pár sarokkal odébb eső szakasza látszik, de ezek alapján talán el lehet képzelni Devics életét.

A Hadnagy utca a Sánc utca felől nézve (Fortepan: 86048)

Hogy mikor halt meg, nem tudom, de az 1800-as évek végén még vígan élt, 1912 körül viszont már halott kellett, hogy legyen, különben nem temethették volna a Németvölgyi temetőbe. (A házukat 1902-ben 18 ezer koronáért vette meg a Főváros, a Tabán évtizedeken át tartó kisajátítási programjában.)

Néhai Demski Nándorné

Demski Nándorné esetében nem volt ekkora szerencsém, a világon semmit nem sikerült róla kiderítenem, azon túl, hogy valószínűleg nem egyedül nyugodott a sírban. Felette egy 1884-es évszám és gótbetűs felirat látható, de a sírkő többi részét hordalék fedi.

...ely Adol... sírköve

__ely Adolfról (?) semmit nem sikerült kideríteni, még a nevét sem. Elemy és Adolf sírkövén is látszik viszont, hogy már mások is felfedezték maguknak.

Elemy Károlyné sz. Szabó Ilona

Elemy Károlyné haláláig az Érsek utcai elemi leányiskolában tanított. (Az utcát ma Pethő Sándor utcának hívják, és az iskola más néven, de működik.) Gyakorlatilag a katedrán halt meg, még az 1907/08-as névsorban is szerepel.


Hogy az ő sírja hogyan került a Németvölgyi temetőbe, és a sírköve onnan a Dunába, nem olyan egyértelmű, mint Devics esetében, Elemy ugyanis a nyolcadik kerületben, a Mária utca 56. szám alatt lakott. Halálhírét több budapesti újság is lehozta.

Reiter sírkő

Reiter sírkövéből csak az első két betű lógott ki, sikerült addig letakarítani, hogy olvashatóvá váljon még pár adat. Mellette több, hasonló méretű, anyagú, formájú kő van, és biztos vagyok benne, hogy a lábazati kőhányás (tényeg ez a neve!) alól is előkerülne még pár ezen a szakaszon.
   
Szekrényi Joz... síremléke

Szekrényi József(né?) sírköve megérdemelne egy alapos tisztítást, sajnos erre most nem volt lehetőségem, pedig a nevén kívül van még információ a kövön, ami alapján talán el lehetne indulni.

Névvel, vagy legalábbis névtöredékkel ezt a 6 követ sikerült azonosítani, ehhez jön még 9 olyan darab, ahol bátran lehet fogadni rá, hogy valakinek a sírját jelölte valaha. Bármennyire kerestem, nem találtam több feliratos követ, viszont tele van a partszakasz más, oda nem illő kőtöredékekkel, amikről azt gondolom, hogy a temetőből származhatnak, és természetesen sok a Petőfi híd burkolatából idekerült kőlap is.

„Gyanús” töredékkel tele van az eredeti helyszínként felmerült Gellért rakpart is, de itt nem találtam egy feliratot sem.

Mivel a németvögyi temető 1963-as felszámolásának idején a Kopaszi gát már majdnem száz éve állt ezért nem feltételezhető, hogy a köveket eleve a töltésbe építették be. Erre utalhat az is, hogy a legtöbb sírkő a lábazatnál szóródik szét. A sírköveket sokkal valószínűbb, hogy a rakpart javításra használták, ill. a lábazat megerősítésére. (SzVD)

Nem tudom, hogy ennek a gyűjtésnek van-e bármi tanulsága. Amikor ott jártam, még azon gondolkodtam, hogyan lehetne elvinni, megmenteni a köveket, de most már inkább azt gondolom, hogy így, jelenlegi helyükön sokkal többet mondanak Budapest történetéről, mintha kiállítanák egy steril környezetben.

2018. október 26., péntek

Zátonyok szárazon és vizen a Garam torkolatnál


A 2018 őszi kisvíz egyik legérdekesebb jelenségével a Garam torkolata alatt találkoztam. A Duna szlovák oldalán, messze benn a mederben, de még mindig a bal parthoz közelebb közvetlenül a hajózóút mellett bokáig érő vízben súrlódott kavicságyon a kajak. Ekkor Esztergomban 4 centiméteres vízállást mértek, ami majdnem harminc centiméterrel volt az október 24-én mért új, -21 centis LKV fölött. 

Zátony a Duna közepén.

A Garam-torkolat kiterjedt víz alatti zátonya a két folyó közös hordalékából épül fel, melynek nagyobb hányadát a Garam adja. Középvíznél a Garam több ágon keresztül éri el a Dunát. A leghosszabb ága Garamkövesd és Kovácspatak között rakja le hordalékát, míg a legrövidebb szakasz a vasúti hídról is jól látható egyenes szakaszon tart Esztergom-Szentgyörgymező legszélső házai irányába. A hordalékból felépülő zátonyokon képződő szigetvilágról korábban Farkas László írt beszámolót a blogra, most kifejezetten a zátonyokra koncentrálunk. Víz felett és víz alatt egyaránt.

Az alábbi videó talán jól érzékelteti a helyzetet (bár jobb lett volna -21 cm-nél lefilmezni ugyanezt, úgy, hogy a háttérben elhalad egy teherhajó). 


A Garam-torkolat zátonyai már régóta keserítette meg a hajósok és a part mentén lakók életét is. A zátony ugyanis nem csak gázlót képezett a két part között, de ezen a gázlón télidőben előszeretettel torlódtak fel jégtáblák. 
"A Garam torkolata alatt keletkezett garamkövesdi gázló megjavítását már régóta előirányozták, a Magyar—Csehszlovák Közös Műszaki Bizottság is foglalkozott a kérdéssel, de a rendezés halasztódott. A Garam ökölnyi köveket és egészen durva kavicsot szállít a Dunába, mely ott lerakódik és hatalmas zátonyokat alkot. Az előnyomuló zátony a gázlóban egyre komolyabb hajózási nehézségeket okozott. 1943-ban szabályozták a gázlót 60 m széles vezérárokban 55 000 m3 kavics kotrásával és 2 db jobb oldali sarkantyú beépítésével 6670 m3 kőből. A munka igen jól sikerült, azóta ez a gázló megszűnt." Ihrig Dénes (szerk.): A magyar vízszabályozás története (OVH, Budapest, 1973. 205.p.)

A Garam-torkolat alatt képződött gázlón egy 1930-as térkép kiterjedt zátonyt jelöl a folyó kellős közepén. A vízisport térkép készítésének idején a torkolat még a Kövesdi-sziget keleti csúcsánál volt, napjainkra ez áthelyeződött a sziget nyugati csúcsához, oda ahol a térkép további zátonyokat jelöl. 

A Garamkövesdi-sziget 1962 őszén (fentrol.hu)

Az 1943-as kotrás és sarkantyúépítés ellenére a  gázló egy 1962. október 27-én készült légifotón is felbukkan, méghozzá ugyanott. Alakja azonban nem hasonlít egyetlen ismert mederformához sem, elképzelhető, hogy a furcsa alakját a kotrásnak köszönhette. A légifelvétel készítésének időpontjában a budapesti vízállás viszonylag alacsony volt; 96 cm. Ennek ellenére fél kilométer hosszan kilátszik a vízből. 2018. október 20-án, Budapesten mért 58 centiméteres vízállásnál azonban 15-25 centiméter víz borította. Elképzelhető, hogy 1962 óta a zátony tetejét elkotorták, vagy a folyó sodrása mosta el a felső fél méternyi kavicsréteget.

Homokos és iszapos üledékek a Garamkövesdi-sziget keleti csúcsánál.

A Garam által szállított hatalmas mennyiségű kavicstömeget jól jellemzi az alábbi idézet: 
"A Garam torkolata előtt a széles középvizi meder hátrányait fokozza még az is, hogy a Garam árvizei sok hordalékot hoznak, és a Dunába érve, nagyrészt lerakják. A Garam-torkolat és a csatlakozó dunaszakasz tele van zátonyokkal, amelyeken a növényzet előbb-utóbb gyökeret ver, s így idővel ezek a zátonyok szigetekké alakulnak. Ilyenek a Helembai-, a Dédai- és a folytatásukban keletkezett többi sziget." Vízügyi Közlemények, 1951. (33. évfolyam) 1. szám. A magyar Dunaszakasz szabályozásának kérdései
Tehát a Dunakanyar nyugati részén szemünk láttára épülő zátonyok és szigetek a Garam hordalékbőségének köszönhetők? Részben igen, részben pedig a kellő szélességű medernek, ahol a kavicsfelhalmozódás és a hajózóút képesek az együttélésre. 

Amióta azonban a Garam torkolati szakasza lerövidült és a Kövesdi-szigettől északra található ág már csak a magasabb vízállásokat vezeti le a hordalék összetételében is változás észlelhető. A Kövesdi-sziget alsó felén hiányzik a kavics. A szárazra kerülő partszakaszon a homok és az iszap dominál az ártéri erdő legszélső fái és az alacsony vízállású Duna között. Esztergomban mért 4 centiméteres vízállás idején a part éppen ott ér véget ahol az ellaposodó partszakasz hirtelen mélyülni kezd. Mivel a tartósan alacsony vízállás együtt járt a lebegtetett hordalék csökkenésével, a folyó átláthatósága jelentősen nőtt; 1-1,5 méteres mélységig le lehetett látni. A garamkövesdi oldalon egészen egyszerűen el lehetett volna evezni úgy, hogy az ember észre sem veszi a meder közepén emelkedő zátonyt. 

A Garam jobb partja már a Duna medrében épül.

Ezen a torkolat alatti szakaszon tulajdonképpen még mindig a Garam vizén jár az ember, a két folyó vize csak lassan keveredik el. Az eltérő színű víz légifotókon néha egészen Kovácspatakon túlig nyomozható. A meder közepén található zátony körülbelül -18 centiméteres vízállásnál bukkanna elő. Azaz pár órán keresztül elő is bukkant, hiszen az új Esztergomi LKV ezt az értéket 3 centiméterrel alulmúlta október 24-25-én. Hossza megegyezik a légifotón látható zátonyával, habár magassága csökkent és az alakja az áramlási viszonyoknak köszönhetően immár orsó alakú. Anyaga nagyméretű kavics.

A Garam folyó torkolatvidéke. Kilátás keletre. 

Ez a kavicsanyag nyugat felé tovább nyomozható a mederben, szárazon és vízen is. Október 20-án a szárazon lévő rész szélessége megközelítette a 200 métert.  A víz alatti rész egyenletesen és csak nagyon kis mértékben mélyült. A Garam folyóra nehézkesen lehetett csak ráfordulni a hullámzás, a sodrás és a sekély vízmélység miatt. Mindkét oldalán ellaposodó kavicszátonyok kísérik, néha azt sem tudni hol végződik a víz és kezdődik a part. 


A szárazra került kavicszátonyon már megjelentek az élővilág nyomai. Egysrészt a növényzet kezdi birtokba venni a területet, a szigetként jellemezhető fás területekről lassan meghódítják a szabad földterületet. Másrészt megjelent az ember és minden elképzelhető jármű. Három tényező vonzza ide az embereket; a látványosság, a halak és a kavics. Bámészkodók, horgászok és illegális kavicstermelők járják a tájat. Utóbbiak a legszemérmesebbek, nekik csak a nyomaikat lehet felfedezni az ingyenes nyersanyag lelőhelyként hasznosított területen. 


Az apadó Duna által "leszívott" Garam medrében folyamatos a hordalék mozgása a Duna irányában. A hordalékkúp épülése miatt a folyó sodorvonala (és a hajózóút) lassan dél felé szorul. A Szamárhegy tövében megépített két hatalmas sarkantyú feladata, hogy ezt a vonalat visszanyomja a szlovák oldal felé, a Helemba-szigettől északra és biztosítsa a hajózási útvonal kellő vízmélységét.  

Ha esetleg a meder közepén megbújó zátony idővel szigetté válik Szlovákia fennhatósága alá kerül majd, hiszen a hajózó útvonal tőle délre található. 

2018. október 15., hétfő

Helyzetjelentés és képriport a 2018 őszi dunai kisvízről


A vízügy október 14. esti előrejelzése szerint október 16-án meg fog dőlni a valaha mért legkisebb jégmentes vízállás (LKV) Budapesten. Ennek örömére a Dunai Szigetek blog megnyitja ezt a posztot, amellyel arra buzdítja a kedves olvasókat, hogy fényképezőgéppel járják be a Duna partját az elkövetkezendő héten és együtt örökítsük meg ezt a rendkívüli hidrológiai jelenséget! 

Ebben a posztban kapna helyet minden dátummal és helyszínnel ellátott fénykép, régi twitter hosszúságú üzenet (140 karakter), amelyben bármi rendkívüli dologról (kajaktúra, Dunaágban talált tárgyak, kiszáradt folyószakaszok, sosem látott zátonyok, stb.) be lehet számolni akár fénykép nélkül is! Továbbá gyűjteni fogjuk az országos médiában megjelent cikkeket, drónfelvételeket, youtube videókat.

LKV a dunai vízmércéken (vízállás, dátum):

Dunaremete: -39 cm 1997.02.26.
Nagybajcs: -31 cm 1992.10.26. (Október 24-én megdőlt) -32 cm
Gönyű: -93 cm 1992.10.26.
Komárom: 18 cm 2016.01.01. (Október 14-én megdőlt!) Október 24. -12 cm
Esztergom: -2 cm 2003.08.30. (Október 15-én megdőlt!) Október 24-25. -21 cm
Szob: -73 cm 2003.08.29 (Október 16-án megdőlt!) Október 25. -86 cm
Nagymaros: -53 cm 2003.08.30. (Október 15-én megdőlt!) Október 25. -72 cm
Vác: -45 cm 2003.08.29. (Október 16-án megdőlt!) Október 25. -56 cm
Szentendre: -63 cm 2003.08.29. (Október 15-én megdőlt!) Október 25. -83 cm
Budapest: 51 cm 1947.11.06. (Október 16-án megdőlt!) Október 25. 33 cm
Budafok: -15 cm 2004.01.07. (Október 16-án megdőlt!) Október 25. -32 cm
Ercsi: -65 cm 2018.08.21. (Október 15-én megdőlt!) Október 25. -92 cm
Adony: -36 cm 2011.12.02. (Október 15-én megdőlt!) Október 25. -60 cm
Dunaújváros: -55 cm 2016.01.03. (Október 11-én megdőlt!) Október 26. -82 cm
Dunaföldvár: -172 cm 2011.12.02. (Október 15-én megdőlt!) Október 18. -195 cm
Paks: -58 cm 2011.12.03. (Október 15-én megdőlt!) Október 26. -97 cm
Dombori: -54 cm 2011.12.03. (Október 16-án megdőlt!) Október 26. -87 cm
Baja: 51 cm 2003.08.31. (48 cm 2018. augusztus) (Október 17-én megdőlt!) Október 26. 27 cm
Mohács: 62 cm 2003.09.01. (Október 18-án megdőlt!) Október 26. 50 cm

Zátony Faddnál (forrás: Civertan)

Csurgó-delta Dunakeszi 2018.10.25. Vác -55 cm

Dunakeszi kikötőerőd és révátkelés 2018.10.25. Vác -55 cm

Valami van a víz alatt Dunakeszi rév 2018.10.25. Vác -55 cm

Barna Zsolt: Agyagrétegek Ercsi és Százhalombatta között. 2018.10.22.  Ercsi -77 cm

Barna Zsolt: Agyagrétegek Ercsi és Százhalombatta között. 2018.10.22.  Ercsi -77 cm

Barna Zsolt: Ercsi és Százhalombatta között. 2018.10.22.  Ercsi -77 cm

Hoffer János: Szentendre két új zátonya. Budapest 46 cm.

Szentendrénél fényképeztem a zátonyokat a bal part felől, és az egyfás szigetnél fotóztam még, ahol még mindig bőven át lehetett evezni egy 8,5 méteres evezős hajóval. A sziget mellett mély víz van, de ügyeskedni kell, mert erős kanyarban folyik/áll a víz, és van víz fölé lógó, bedőlt fa is. A nehézséget növelte a pecás az alsó kijáratnál, és a sziget alatti meglehetősen zátonyos víz.

Hoffer János: Még mindig sziget az Egyfás-sziget! Budapest 46 cm.

Gróh Péter: Kulcs 2018.10.21. Dunaújváros -64 cm

Gróh Péter: Kulcs 2018.10.21. Dunaújváros -64 cm

Kismaros 2018.10.23. Nagymaros -60 cm

Katasztrofaturisták Dunán innen Dunán túl. 2018.10.23. Nagymaros -60 cm

Nagymarosi irónia. 2018.10.23. Nagymaros -60 cm

Sivatag a fellegvár tövében 2018.10.23. Nagymaros -60 cm

Verőce. 2018.10.23. Nagymaros -60 cm

Zebegényi-sziget, alsó csúcs. 2018.10.23. Nagymaros -60 cm

Garam-torkolat zátony 2018.10.20. Esztergom 4cm

Oázis. Helemba-zátony 2018.10.20. Esztergom 4cm

Madarak jelzik a zátonyt a Helemba-sziget és zátony között 2018.10.20. Esztergom 4cm

Törpe-sziget felső csúcsa, 2018.10.20. Esztergom 4cm

Váczi Tamás: Az Óbudai-sziget cölöpsorai. 

Márkus Péter: Esztergom, Prímás-sziget. 2018.10.23. Esztergom -11 cm

Márkus Péter: Esztergom 2018.10.23. Esztergom -11 cm

Kállai Tibor: Adony mellékág

Kállai Tibor: Rácalmási mellékág

Kállai Tibor: Rácalmási mellékág

Nyíri-Balogh Évi: A Luppa-sziget és az M0 híd

Nyíri-Balogh Évi: Szentendre két zátonya

Krekács Károly: Szentendrei zátonyok. 2018.10.14. Szentendrei vízállás -52 cm-nél

Izsó Zoltán: Süttő és Lábatlan közötti szakasz. Egykor sódert bányásztak itt. Most jól láthatóak a gödrök és zátonyok, mögöttük az eredeti meder.

Izsó Zoltán: Lábatlani cső (2018.10.22)

A vízfelszín alatt nem egy kapitális harcsa teste látható, hanem egy ipari cső, az egykori papírgyár hagyatéka. Nem tudom mi volt a funciója, de van itt egy méretes kőgát, ezek szerint ezt elfedendő. (Itt: 47.759284,18.469740)

Ungvári Gábor: Baja

Zátonyok a Hárosi-sziget két sarkantyúja között (további képek a Budafok-Tétény Kertváros oldalon)

Schell Gergely: Dombori 2018.10.18.

Schell Gergely: Dombori 2018.10.18.

Takács Balázs: Mosoni-Duna 2018.10.17. Győr 52 cm 

Az itt található kavicszátony akadályozza a Dunát abban, hogy leszívja a vizet a Mosoni-Duna felsőbb szakaszáról. A zátony alatt kb. fél métert csökkent a víz Augusztus elejéhez képest, míg két kilométerrel feljebb csak 10-15cm körüli a csökkenés.Kállai Tibor: Halásztelek 2018.10.18

Kállai Tibor: Halásztelek 2018.10.18

Kállai Tibor: Egykori érdi strand 2018.10.18.

Radvánszki Ákos: Dunaföldvári zátonyok 2018.10.14.

Radvánszki Ákos: Dunaföldvári zátonyok 2018.10.14.

Budapest, Ínség-szikla 2018.10.17: 7:00 44 cm

Budapest, Ínség-szikla 2018.10.17: 7:00 44 cm

Budapest, Ínség-szikla 2018.10.17: 7:00 44 cm

Kánya Tamás: Sárkány-sziget (6-os sziget), Szentendrei-Duna

Rizmayer Katalin: Háros-sziget déli csúcsa 2018.10.15. 17:50

Kun P. Andrea: Zátonyok a Szentendrei-sziget északi csúcsán 2018.10.16. 11:32 Nagymarosnál -61 cm

Ugyanez a látvány a 2015. évi kisvíz idején: https://dunaiszigetek.blogspot.com/2015/10/nyolc-zatony.html

Kun. P. Andrea további képei a Dunakanyarból.

Kun P. Andrea: Zátony a Szentendrei-sziget északi csúcsán 2018.10.15. 10:55

Kun P. Andrea: Tahitótfalu, Előbukkantak a cölöpök ami állítólag régen malom volt. 2018.10.15. 09:42

Kun P. Andrea: Tahitótfalu, Tildy Zoltán híd 2018.10.12. 09:53

Czakó Lőrinc: Kompkötő-sziget, déli csúcs 2018.10.14. 16:11 -28 cm Vácott

Dávid Balázs: Esztergom -10 cm

Dávid Balázs: Esztergom -10 cm

BUDAPESTEN IS MEGDŐLT A LKV!

VÁCOTT IS MEGDŐLT A LKV!

Mészáros Viktor: Anyázó-kő (Kenualj-karcoló) Göd 2018.10.16. 17:18 -48 cm Vácott

Sződliget 2018.10.15 16:00 Vácnál mért -40 cm

Sződ sarkantyú 2018.10.15 16:00 Vácnál mért -40 cm

Sződ Rákos-patak torkolata 2018.10.15 16:00 Vácnál mért -40 cm

Göd Ilka-patak torkolata 2018.10.15 16:00 Vácnál mért -40 cm

Göd Ilka-patak torkolata 2018.10.15 16:00 Vácnál mért -40 cm

Gödi-sziget északi előtere 2018.10.15 16:00 Vácnál mért -40 cm

Selymes Nóra: A Duna Vácnál

Selymes Nóra: A Torda-sziget alatti sarkantyú

Balázs Árpád Rafael: Pilismarót

Tömör Miklós: Budapest

Schell Gergely: Gerjeni-zátony.

Virág Péter Sárai Anikó: Komárom 2018.10.15 7:30

Péter László: Süttői-sziget, Dunamocs 2018.10.15.

Palotai-sziget, Budapest 2018.10.05.

A pentelei monostor romjai, Dunaújváros 2018.10.13.

Szokolics György: Ma (2018.10.14.) a Helemba-sziget felett 3, majdnem összefüggő zátony volt 0-110 centiméteres vízzel, jellemzően 30 centis. A folyó közepén, mint a Helemba v. a szobi zátony.

Szokolics György: (2018.10.13-14.): 1468,5-nél 200 méter széles zátony, alig marad meder, 1 km -rel lejjebb 5-30 métrrel a parttól bedől, esetenként élő fák. Közvetenül a part mellett 9,4 méter mély víz ennél a vízállásnál (műszerrel mérve). Kicsivel arrébb lekapar az evező. Ugyanaz a Kádár belseje. 6-8 métere mély gödrök.

Kurdi Imre: Surány 2018.10.13.

Vasenszky Szabolcs: Dunakanyar Kisoroszi szigetcsúcs

Rekordalacsony a Duna (2018.10.14.):

  • https://444.hu/2018/10/14/rekordalacsony-a-duna
  • https://168ora.hu/itthon/soha-nem-volt-meg-ilyen-alacsony-a-duna-vizallasa-mutatjuk-videon-a-dobbenetes-latvanyt-157501
  • https://hvg.hu/elet/20181014_Rekordalacsony_a_Duna_vizszintje
  • https://www.idokep.hu/hirek/rekord-alacsony-vizallas-johet-a-dunan
  • https://baowah.blog.hu/2018/10/17/rekordalacsony_vizallas_verocen
  • https://index.hu/belfold/2018/10/18/duna_aszaly_vizallas_globalis_felmelegedes_eghajlatvaltozas_klima/

Gödi-sziget déli csúcs, 2018.10.14. 16:30

Gödi-sziget déli csúcs, 2018.10.14. 16:30

Gödi-sziget déli csúcs, 2018.10.14. 16:30


Vizugy.hu előrejelzés 2018.10.14.

https://index.hu/belfold/2018/10/16/soha_ilyen_alacsony_nem_volt_a_duna_vizallasa/
https://444.hu/2018/10/16/soha-nem-volt-olyan-alacsony-a-duna-budapestnel-mint-most
https://qubit.hu/2018/10/16/nagymarosnal-mar-csak-nyomokban-latszik-a-duna
http://elbiferrum.blogspot.com/2018/10/ujra-rekordot-dontott-duna-es-meg-nincs.html
https://vizmerce.blog.hu/2018/10/17/rekordokat_dont_a_duna_alacsony_vizallasa
https://www.magyarszo.rs/hu/3813/kozelet/191566/Elfogyott-a-Duna.htm
https://444.hu/2018/10/19/olyan-alacsony-a-duna-hogy-egy-reg-elmerult-auto-is-a-felszinre-kerult
https://www.idokep.hu/hirek/tiz-centivel-dolt-meg-a-duna-eddigi-legalacsonyabb-vizallasa
https://index.hu/belfold/2018/10/25/38_cm_negativ_rekord_duna/
https://index.hu/techtud/2018/10/26/elobukkantak_a_sirkovek_a_petofi_hid_labanal/
http://elbiferrum.blogspot.com/2018/10/duna-harmadik-negativ-csucsjavitas.html
https://hvg.hu/tudomany/20181025_Fotok_Egy_ujabb_elsullyedt_hajo_bukkant_elo_a_Dunabol
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...