2009. szeptember 12., szombat

Doktori tervezet

 
1.félév, 2009 ősz

Hazai és külföldi szakirodalom gyűjtése a szigetfejlődés és folyószabályozás általános kérdéseiről a Duna és a hozzá hasonló nagyságú, vízhozamú folyók esetében. Adatok beszerzése a Duna kutatni kívánt szakaszáról. Térképek, légifotók, szabályozási tervek összegyűjtése és leválogatása egyenlő időintervallumokra. Terepi kutatási módszerek megismerése. Terepi bejárások, megfigyelések különböző vízállások esetén.


2. félév, 2010 tavasz

Az összegyűjtött térképek, légifelvételek térinformatikai feldolgozása. Szigetfejlődés és partvonalváltozások térképi megjelenítése. Az elkészült térképek alapján a mintaterületek kijelölése, ahol a továbbiakban a konkrét terepi munka folyhat. Az éves kutatások összefoglalása kisebb publikációban, ismertetése phd. Konferencián, és-vagy Földrajzi Társaság előadása keretében.3. félév, 2010 ősz


A folyószabályozások elméletének és gyakorlatának megismerése. A vizsgált Duna-szakaszon milyen célok vezérelték a döntéshozókat, milyen konkrét munkákat végeztek, milyen eredménnyel. A folyószabályozási munkák következményeinek térképi megjelenítése; a Duna partvonalának és medrének morfológiája a jelenben. Terepi felmérések, mérőeszközök elhelyezése. Morfológiai, biogeográfiai kutatási módszerek véglegesítése. 


4. félév, 2011 tavasz

További terepi kutatások, a jelenben a vizsgált területen zajló folyamatok megismerése, az eddig megszerzett adatok feldolgozásának megkezdése. Kapcsolatfelvétel a mintaterülethez tartozó önkormányzatokkal, a kutatási eredmények ismertetése. Mellékág, élőhely revitalizációs pályázati lehetőségek keresése. Bekapcsolódás a pályázatírási folyamatba. Pályázatok kapcsán felmerülő újabb kutatások beillesztése doktori dolgozatomba.

5. félév, 2011 ősz


Kutatási eredmények összegző munkája. A múltbeli beavatkozások és a jelen felszínalakulása révén a jövőbeli folyamatok előrejelzése, esetleges beavatkozások kapcsán szcenáriók megalkotása.

6. félév, 2012 tavasz

Doktori dolgozat megírása, esetleges hiányok pótlása. Kutatási eredményeim ismertetése más fórumokon (konferenciák, folyóiratok, szakhatóságok, önkormányzatok, Duna-Ipoly Nemzeti Park, stb.)

A 6 félév alatt a tárgyaim felvételét e terv szerint igazítanám, az első évben elsősorban a térinformatika tárgykörében mélyednék el, utána a hangsúlyt a terepi kutatáshoz kapcsolódó órák vennék át fokozatosan. Valószínűleg elengedhetetlen lesz, hogy néhány órán áthallgassak a Műszaki Egyetemre, áramlástan és a matematikai statisztika tárgykörében. 


A Doktori Iskola 3 éve alatt terveim között szerepel egy további nyelv elsajátítása, pályáznék külföldi ösztöndíjra, ahol az ottani kutatási eredményeket, módszereket megismerve tovább bővíthetném ismereteimet. A megszerzett tudás és a majdani munkahelyem függvényében vállalnék gyakorlati órák tartását az egyetemen a 4. félévtől. Szándékomban áll a folyamatos publikálási lehetőségek kutatása és az eredmények közzététele konferenciákon és minden lehetséges módon. Elkészült dolgozatommal és megszerzett fokozatommal szeretnék továbbra is a kutatási területemmel foglalkozni.

Nincsenek megjegyzések:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...