2011. október 29., szombat

Vízrajzi és hajózási térképek a 19. század első feléből - Duna Mappáció DVD

 
Hosszú utat tett meg a Duna térképezése a Tabula Peutingeriana óta. Sokat változtak a térképészek rendelkezésére álló lehetőségek és sokat változott maga a folyam is. Herakleitosz mondása: "Kétszer nem lépsz ugyanabba a folyóba" kétszeresen igaz a dunai térképekre, nincsen két ugyanolyan térkép. Minden egyes térkép más állapotot, más vízállást, szélességet ábrázol. Nyomon követhetjük a szigetek vándorlását, eltűnését, újak keletkezését. A Duna térképezése során a mérnökök nem csupán a folyót vételezték föl, hanem a tágabb környezetét is. Ősi dűlőnevek emlékeit őrizték meg az utókor számára az ártéren. 

Hiánypótló DVD formátumban adott közre 2009-ben az esztergomi Duna Múzeum 4 rövidebb-hosszabb dunai térképet a XIX. sz. elejéről. Hozzám csak ezen a héten került, ezért kissé megkésve tudok beszámolni róla.

1834-ben a Duna Mappáció térképszelvényeit végző mérnökök 63 összefoglaló szelvényt ajándékoztak József nádornak. A címe megtévesztő volta miatt sokáig elkerülte a magyar kutatók figyelmét, hiszen ki keresné a mai magyar Duna-szakaszt a "Hydrograpische Dunau Karte von Peterwardein bis Orsova" elnevezés alapján? A szelvények valójában Pozsony és Orsova között ábrázolják a Dunát. Mindössze kettő hiányzik közülük; a Komárom és Pilismarót közti szakasz. Méretaránya 1:36000, a szelvények mérete 73x76 cm. Szigettérképként nem tartalmazza a szomszédos országokat és a Dunától távolabb eső területeket. A mellékelt térképen a Zimony és Belgrád közötti Nagy-Hadi-sziget látható, a Száva-torkolattal.
  

A tulajdonképpeni Duna-Mappáció szelvényei közül a DVD sajnos csupán a Paks és Szerelme közti területet tartalmazza 83 térképlapon. Igazán aprólékos és részletes munka. Részletgazdagsága méretarányából következik: 1": 50 fok. A Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltárban található eredetikből digitalizálták őket. A Térképmellékleten a még Nagy-Duna-partján álló Tolna település látható.
 

A DVD-n található másik teljes sorozat a Duna hajósainak számára készült. A "Donau-Strom-Karte innerhalb der Gränzen des Österreiches Kaiserstates" Passautól egészen Orsováig 54 részletben mutatja be a Dunát 1857-ben. Homokpadok, szabályozási műtárgyak, pontos medermélység-, és szélesség adatok könnyítik meg az eligazodást a XIX. sz. hajósai számára. Fekete-fehér kivitele mit sem von le a szépségéből. Méretaránya 1:28000, 51x74 cm ill. 51x81 cm. A képen a Dévényi kapu látható, ahol a Duna Magyarország területére lépett.
 

A negyedik, egyben utolsó térképlap a Szigetköz északi részét ábrázolja Pozsonytól Gutorig. Ezen már fel vannak tüntetve a szabályozási művek, melyek a Duna hajózhatóságát voltak hivatottak javítani. Az ábrázolt sarkantyúkat manapság hiába keresnénk, szintúgy a széles mellékágakat és a végtelen szigettengert. A Duna ezen a szakaszon változott leginkább.
 

Köszönet a mérnököknek, és köszönet a szerkesztőknek, Dr. Deák Andrásnak a Duna Múzeumból és Jankó Annamáriának a Hadtörténeti Levéltárból ezért a nagyon fontos és értékes munkáért!

Duna-Mappáció /Vízrajzi és hajózási térképek a 19. sz. első feléből. 2009 Esztergom. ISBN 978-963-06-8069-1

Nincsenek megjegyzések:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...