2014. augusztus 4., hétfő

Mégsem kell búcsúznunk Veránkától?

 
Először azt gondoltam csak egy régi hírt sikerült újradátumozni, amikor a Rezéti-Duna közelgő kotrásáról olvastam a Duna-Dráva Nemzeti Park honlapján. A déjà vu érzése nem volt véletlen, egy 2010. májusi cikk szinte szóról szóra ugyanezt írta le, ebből azonban nem lett semmi annak idején, legalábbis 2012 nyári ottjártunkkor a meder még mindig fel volt iszapolódva, hogy Baján mért 305 centiméteres vízállásnál gyakran homokot lapátoltak evezőink. 

A tervezett kotrás helyszíne 1940-es légifotón

Jó hír, hogy a nemrég Mohácson revitalizált Szabadság-sziget után újabb dunai sziget megmentéséről döntöttek az illetékes hatóságok. A Gemenc szívét képező Veránka-sziget a XIX. századi folyószabályozás terméke. A szigetet keletről az új mederben folyó immár megrövidült Duna főága, míg nyugatról a szabályozás előtti főág, mai nevén Rezéti-Duna határolja. Míg a főmeder rohamosan mélyül, addig a hosszabb Rezéti-Duna évről évre szárazabb és keskenyebb a feliszapolódás és az ártéri növényzet térhódítása miatt. Nem ritka látvány itt a kiszáradt meder, ez bajai vízállás szerint kb. 290 centiméternél következik be. A 14 km hosszú mellékágról 2012-ben azt írtuk, hogy ha nem történik beavatkozás a Veránka-sziget hamarosan végleg megszűnik sziget lenni, egybeolvad a környező erdőkkel. Szerencsére tévedtünk, így mégsem kell búcsúznunk Veránkától.


Ez a terv éppúgy mint a 4 évvel ezelőtti 200000 köbméter hordalék (iszap, homok és agyag) kikotrásával számol a veránka-szigeti üdülő alatti befolyástól majdnem egészen a Reitman-fokig. Az üledékeket ún. hidromechanizációs eljárással távolítják el a befolyás szakaszról. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a kikotort egy csőrendszeren keresztül, víznyomással juttatják az amúgy is üledékhiánytól szenvedő főmederbe. Gyakorlatilag kiporszívózzák. Mivel ezt a tömérdek anyagot nem egyszerre zúdítják a Dunába, az elegyengetést megoldja majd a folyó. A belsőbb szakaszon ez már nem megoldható, itt uszályokkal intézik a hordalék mozgatását. A kotrás nyomán két méterrel nő a Rezéti-Duna mélysége. Közvetlenül a befolyásnál elkészül egy hordalékcsapda, ahol rögtön kiülepedhet az a hordalék, ami amúgy hosszú szakaszon át töltené fel újra a mellékágat. Így elég lesz időnként ezt a hordalékcsapdát kiüríteni, úgy fog funkcionálni, mint egy lábtörlő, amely nem hagyja, hogy a sarat a folyó beljebb vigye.

A Veránka-sziget északi csúcsa, itt kezdődik a Rezéti-Duna

Szükséges lesz a mederben felnőtt fák irtására, ezek ugyanis gyökérzetükkel megfogják az üledéket, így felgyorsítják a meder feltöltődését. A hírek nem szólnak arról, hogy mi lesz a Grébec-torok és a befolyás közötti szakaszon már amúgy is jelentősen megkutrított sarkanytúkkal. Ezek végleges eltávolítása nem valószínű, mert akkor a Veránka-sziget csúcsán, így az üdülő épületének partoldalán is megnövekedne az elmosódás veszélye.

Feliszapolódott meder a Rezéti-Duna kotrás által érintett szakaszán

Reményeink szerint a Rezéti-Dunában található kicsiny Senki-sziget mintkét ágát megkotorják majd, így ez a dunai sziget is fennmaradhat.

A fenti tevékenység a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság által elnyert  Élőhelyrehabilitációs célú mederkotrás a Rezéti-Duna területén a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0008  pályázat finanszírozásával kerül megvalósításra, a kivitelezés költsége nettó 439 millió Ft.

További információ: http://www.ddnp.hu/index.php?pg=news_111_2218

Nincsenek megjegyzések:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...