2018. szeptember 2., vasárnap

A kotrás sikerült, a Kompkötő meghalt


2018. június 15. délután egy ötletszerű kerékpárút során sikerült egy kotrógépbe botlani, amely éppen a Kompkötő-sziget zárógátját bontotta. Már akkor felmerült, hogy jó lenne egy kisvizes időszakban megfigyelni mire volt elég ez a kotrás. Az augusztusi rendkívül alacsony vízállás éppen kapóra jött. 

A mellékág alsó része a sziget fölötti löszfal tetejéről. Augusztus 11.

Júniusban még reménykedve vártuk a kisvizet:
A váratlan kotrást továbbra is figyelemmel fogjuk kísérni, és alacsonyabb vízállás esetén megnézzük, hogy milyen hatással lesz a megnövekvő vízáramlás a sziget alsó részén felnőtt fűzerdőre. Elegendő lesz-e vajon ahhoz, hogy az ott felgyülemlett hordalék saját erőből visszamosódjon a főágba... 
A kisvíz pedig szinte rendelésre megérkezett. Vácott augusztus 22-én délelőtt 10-kor -33 cm-t mértek (forrás: vizugy.hu), ami alig 12 centivel haladta meg az addig mért legkisebb vízállást. Ezt az időpontot sajnos nem sikerült megcsípni a Kompkötőnél. A két bejárás során ennél valamivel magasabb volt a vízállás, de az egyik esetben jobb is lett volna, ha ennél még magasabb a vízszint. A két bejárás időpontjai és vízállásadatai: 

2018. augusztus 11. 16-17 óra -3, -4 cm váci vízállás
2018. augusztus 25. 10-11 óra -17 cm váci vízállás

A Kompkötő-szigetet a váci löszfal tetejéről érdemes fényképezni, onnan feltárul az egész Dunakanyar Sződligettől Verőcéig tartó szakasza. Lábaink alatt az egykor a Duna kellős közepén fekvő sziget, a Kompkötő látható. Valamint annak alaposan feltöltődött holtága. A 2018. júniusi kotrás következtében a mellékágat elzáró falazott kőgátat középen mintegy 15 méter szélességben megbontották. Előzetes reményeim szerint az augusztusi kisvíz idejére már úgy kimélyült a meder nyitás alatti szakasza, hogy némi víz még ilyenkor is fog csordogálni benne. Főként úgy, hogy a felső torkolatot is kikotorták. Ugyan az augusztus 11-i kirándulás alkalmával szebb, napfényesebb képek készültek, de mivel az augusztus 25-i bejáráson alacsonyabb volt a víz, ezért a képek többsége aznapi lesz és a leírás is ezt az időpontot tükrözi.

2018. augusztus 25-én délelőtt, Vácnál mért -17 centiméteres vízállásnál csak kevés hiányzott ahhoz, hogy három különálló víztest keletkezzen a Kompkötő-sziget megkotort medrében. Az alsó szakaszon a kifolyásnál volt egy kb. 100 méteres sekély vízzel borított szakasz, amely kapcsolatban állt a főággal. A betorkollásnál a kotrásnak is köszönhetően a főág egészen a megbontott gát északi tövéig tartott. Itt egy néhány centiméter sekély, lépőkövekkel kirakott szakasz következett. Feltehetően augusztus 22-én, -33 centiméternél ez a rész szárazra került. Itt gond nélkül, száraz lábbal át lehetett kelni, de még két héttel korábban is csak vádliig érő vízen kellett átlábalni. Ez a szakasz körülbelül nyolcszáz méter hosszú, a part felőli oldalán az erdőből megszökött lágyszárú-telepesek vették birtokba. Várhatóan itt is erdőt fogunk találni 10-20 év múlva. A középső, U alakú víztest a gáttól keletre található és egy meder középi beerdősült zátony osztja ketté. Szélesebb, mint a felvízi rész, ugyanis a gátnak köszönhetően a meder a szigeti oldalon beszűkült, körülbelül nyolcvan métert lehet a gáton úgy gyalogolni, hogy balkéz felől alvízen nyílt vízfelszínt látunk, míg a felvíz helyén jobb kéz felé sűrű fűzfaerdőt látni.

A három víztestet két magasabb pont osztja el. Az egyik a lépőköveknél van, közvetlenül az elkotort gát tól keletre. Relatív magasságát a vízállásból lehet meghatározni, körülbelül -22 centiméteres váci vízállásnál válik szárazulattá. A másik pont jóval szélesebb és nehezebben meghatározható. A gáttól keletre található 300 méteres szárazulaton található az U alakú középső víztest és az alsó torkolat között. Ez a pont átvette a gát küszöb-szerepét, ennek a magasságától függ, hogy mikor válik a Kompkötő szigetté, ill. a part részévé. Várhatóan e pont magassága a jövőben csökkenni fog, mert ezen a szakaszon érezhetően megindult a kimosódás. A gát elbontása miatt megnövekedett sodrás meredek falú áramlási csatornát mélyített a kiülepedett hordalékba. 


A megbontott gát. Augusztus 25.

Átkelés száraz lábbala lépőköveken. Augusztus 25.

Az erdőből kiszokött lágyszárú telepesek a gát fölött. Augusztus 25.

Az U alakú mederrész parti nyúlványa és a növényzet térhódítása. Augusztus 25.

A kikotort felső szakasz. Augusztus 11.

A kikotort felső szakasz, kotróhajóval. Augusztus 25.

Feltöltődött földnyelv a mederben. A magányos fűzfa felett található a küszöb-pont. Augusztus 25.

A kimosott meder a gát alatt. Augusztus 25.

De mit hozhat a jövő a Kompkötő-sziget számára a gát megbontása után? Erről már volt szó a bontás utáni első bejárásról (beevezésről) szóló cikkben, de búcsúzóul itt is összefoglalnám:  • A küszöbszint feltehetően csökkenni fog, mélyül a feliszapolódott meder és a Kompkötő-sziget az év egyre nagyobb hányadában lesz valódi sziget. 
  • A gátat csak egy szűk szakaszon (kb. 15 m)  bontották el. Várhatóan a feliszapolódás egy 10 méteres csatornát leszámítva tovább folytatódik a gát alatt és felett is. Ez tágulhat ugyan oldalazó erózióval (főként a gát alatt), de nem túl nagy mértékben. 
  • Így a Kompkötő-sziget megmenekül mint sziget, de a régi fényét (280 méter széles medrét) már nem fogja visszanyerni. 
  • A jövőben várhatóan aszályos időszakok miatt több kisvizes időszak lesz a Dunán. Ez a folyó medrének beerdősülését eredményezheti. A hosszan tartó alacsony vízállás lehetővé teszik, hogy a növényzet a feltöltődött részeket bitrokba vehesse, így a közeljövőben a mellékágban a nyílt vízfelület drasztikusan csökkenhet az ártéri erdő rovására. 
A kotrás következményeit a Dunai Szigetek blog a továbbiakban is monitorozza majd, ugyanis az itt nyert talasztalat felhasználható más keresztgátak elbontásánál is!

Nincsenek megjegyzések:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...