2020. december 5., szombat

Adománygyűjtés az alsógödi Huzella-kert javára


Bízva a közösségünk erejében, a Dunai Szigetek blog adománygyűjtést szervez és egyúttal felajánl 200 000 forintot a Füvészkertért Alapítvány javára, hogy a befolyó összegből rendbe lehessen hozni az alsógödi Huzella-kert az augusztusi nagy viharban súlyosan megrongálódott dunaparti kerítését. 

A Huzella-villa a Dunáról nézve, az 1930-as években (Fortepan)

Arra szeretnénk biztatni kedves olvasóinkat, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez! Akármilyen kis összeg nagy segítség lenne a fenntartó Füvészkertnek, hogy a patinás alsógödi kert kerítése megújulhasson!

Az adománygyűjtés időtartama: 2020. december 5. - 2021. február 28.
Az adományokat a Füvészkertért Alapítvány bankszámlaszámára kérjük átutalni!

Kedvezményezett neve: A Füvészkertért Alapítvány
Bankszámlaszám: 11708001-20549985-00000000
Közlemény: Adomány a Huzella-kert kerítésének javítására


Az Alsógödi Biológiai Kutatóállomás területe 1976-ban. (fentrol.hu)

Mi lesz a beérkező adományok sorsa?

Az Füvészkertért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Papp László ígéretet tett, hogy a 2021. február 28-ig befolyó összegből felmérik a javítandó kerítés állapotát és adományból megvásárolják az anyagot, továbbá a javítást végző kollégák többletfeladatát rendezik belőle. 

Amennyiben nem jön össze elegendő pénz, a Füvészkert igyekszik a hiányzó összeget saját, szűkös forrásaiból kipótolni, ha pedig több folyik be, az összeget fel tudják használni sok más sürgető feladatra a Huzella-kertben.

Miért van szükség az adománygyűjtésre?

A 2020. augusztus 29-én a Gödre lecsapó légzuhatag hatalmas károkat okozott a településen, annak is főként a dunaparti részein. A vihar utáni reggelen a kidőlt fák, a leszakadt villanyvezetékek és a túlfolyó szennyvízcsatornák miatt lehetetlen volt lemenni a Dunához. Hatalmas volt a pusztítás Alsógöd legnagyobb telkén, a Füvészkert kezelésében lévő Huzella-kertben is. A dunaparti sétányt hetek megfeszített munkájával sikerült úgy-ahogy rendbe hozni és elhárítani az életveszélyt. Mivel a COVID-19 járvány miatt a Füvészkert is bezárt, bevételei jelentősen megcsappantak, így a gödi helyreállítási munkálatok megakadtak, ahogy a parti ösvény mellett húzódó kerítés rendbetétele is. 

A drótkerítés állapota fokozatosan romlott a korábbi években is, hol az ártéri erdő elöregedő fái dőltek rá, hol a partfalból fakadó vizek mosták alá a betonalapot. Az augusztusi vihar során a kerítés hosszabb szakaszokon súlyosan megrongálódott, helyenként teljesen megsemmisült. Az illetéktelen behatolás, rongálás és egyéb károkozás megelőzése miatt nagyon fontos lenne, hogy a kerítést mielőbb sikerüljön rendbe hozni. 2020. november 29-én így nézett ki a felújításra szoruló kerítés: 


Miért különösen fontos a Huzella-kert a Dunai Szigetek blog számára?

Az alsógödi Huzella-kertben számos dolog, amelyről a blogon külön-külön szoktunk írni, megvan egyben. A parton álló régi villa, amely már nem úgy néz ki, veszélyben lévő helytörténeti és természetvédelmi értékek, a folyóparti egybefüggő zöldfelületek fontossága. És ott van a Duna tanulmányozása is. Ugyanis ez az arborétum adott otthont 1958-2014 között az 1957-ben létrejött MTA Magyar Dunakutató Állomásának. Az ELTE tulajdonában álló telephelyen a hidrobiológiai kutatók mellett a Természettudományi kar biológus hallgatói szereztek gyakorlati képzést az itteni laboratóriumokban, egészen 2000-ig. 

A Gödi Biológiai állomás Maróti Mihály docens vezetésével épült ki. Először az ő vezetése alatt álló növényszövet-fejlődéstani részleg kapott itt helyet, majd az 1970-es években került ide az immunológia és a magatartás-genetikai osztály. Ez utóbbiban kutatott Csányi Vilmos etológus professzor is; trópusi paradicsomhalakon vizsgálták, hogy a viselkedésük jellemzői mennyiben tanultak illetve mennyiben öröklöttek. 

A kert korai története ellentmondásokkal teli. Meg nem erősített helytörténeti források szerint a kert első tulajdonosa Arany László volt, aki villát épített itt. Az 1846-os építési dátum kétséges, hiszen Arany János költő fia ekkor még csak két éves volt. Annyi bizonyos, hogy 1892-ben Huzella Elek vásárolta meg a birtokot, melyből fia, dr. Huzella Tivadar orvosprofesszor hozta létre az Alsógödi Biológiai Kutatóállomást. 1939-ben ebben a kertben látta vendégül az Anatómiai Világkongresszusra érkező nemzetközi kutatókat. Villájuk rendszeresen szerepelt az Alsógödről készített képeslapokon. A helyi legendák szerint a II. világháborút követő államosítások közeledtével Huzella Tivadar professzor az ELTÉ-nek adományozta a telket azzal a kikötéssel, hogy kizárólag tudományos kutatómunkát folytathatnak itt. A berendezkedő egyetem a romantikus Huzella villát átalakította, 1972-re befejezték az új épületek berendezését. A professzor sírja a mai napig a kertben található, mely a Nemzeti Sírkert része. A leszármazottak rendszeresen felkeresik egykori kertjüket.

Sajnos miután a Dunakutató Állomás és az ELTE három egyetemi tanszéke elköltözött a kert elvesztette tudományos funkcióját, épületei üresen állnak, csak kertjében és az egyik üvegházában folyik kutatás. Elsődleges szempont lenne a területnek visszaadni az eredeti kutatási funkcióját, de addig is fontos, hogy a még meglévő értékeket megőrizhessük! A gödiek kifejezetten szívükön viselik a kert sorsát, civil kezdeményezésből rendeztek már itt önkéntes kertészkedést, helytörténeti sétákat, sőt kerti hangversenyt is. 

Az arborétum kezelője az ELTE Füvészkert, emellett helyi természetvédelmi oltalom alatt áll, ártéri szomszédsága NATURA 2000-es terület, a szemközti Gödi-sziget a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. Területén számos forrás fakad az oligocén agyagból felépülő magaspartból. Ezek a források egy tórendszert táplálnak, melyben Huzelláék egykor pisztrángot is tenyésztettek. Területe 5,5 hektár, Alsógöd második legfontosabb védett zöldfelülete a Gödi-sziget után. Arborétumként számos külföldi fafajnak ad otthont, 1985-1995 között 85 madárfajt figyeltek meg itt. Látogatása előzetes bejelentkezéshez kötött.

Jó lenne, ha unokáink is látnák még!


További érdekességek és irodalom az arborétumról:

  • Riport a Kossuth Rádió "A Hely" c. műsorában: https://mediaklikk.hu/kossuth-radio/cikk/2019/04/30/a-hely-god-huzella-kert/
  • A kert ismertetője a Füvészkert honlapján: https://www.fuveszkert.org/godi-huzella-kert/
  • Tanösvények (14.) - Huzella-tanösvény https://www.youtube.com/watch?v=aq1huXtiLMo
  • Huzella-kert Wikipédia: https://hu.wikipedia.org/wiki/Huzella-kert
  • Gáhy Kornél: A gödi Huzella-kert fejlesztési terve. Szakdolgozat, 2012. http://diploma.uni-sopron.hu/2012/1/jav%C3%ADtottszakdolgozat_3.pdf
  • Pásztor Balázs: A Dunát tanulmányozni kell. A Duna Kutatóról. Gödi Almanach XVI. köt. 2014. http://god.hu/_site/doc/text2010410199/2014_almanach.pdf
  • Nosek János-Oertel Nándor (szerk.): 50 éves az MTA Magyar Dunakutató Állomása. MTA ÖBKI Göd-Vácrátót, 2007.
  • Pető Gábor Pál: Három budapesti tanszék — vidéken, Látogatás az ELTE Gödi Biológiai Állomásán. Népszabadság 1981. október 31. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Nepszabadsag_1981_10/?pg=365&layout=s

Nincsenek megjegyzések:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...