2019. július 21., vasárnap

Áttűnés: Kanyarulat a Bédán


Planum exhibens Sectionem Fluvii Danubii
a Sylvula Possessionis Baar usque Sylvam Gerétz Hát dictam...
(forrás: maps.hungaricana.com)

Némi mérnöki rásegítéssel és több lépcsőben került át a Béda erdő a Duna-Tisza közéről a Dunántúlra. A mérnöki rásegítésről készült 1803-ban egy terv is, amelyen a szakemberek behúzták azokat az átvágásokat, ahová az új Duna medre került volna. A folyó azonban másként gondolkodott mint a mérnökök. A behúzott vonalak helyén kiásott árokban van ahol még ma sem folyik Duna, ilyen száraz árok található Kölkedtől keletre. Megint máshol a Duna nem arra ment, mint kellett volna, így a levágott Béda-kanyarulat helyén kettő jött létre; az 1803-as meder vonalán a Külső-Béda, és később a Belső-Béda, mielőtt az átvágás végre sikerül. 

A Bédától délre a Bok kanyarulat is oldalt váltott a Dunán, már nem a Verpolya felől lehet megközelíteni, hanem Erdőfű felől. Valamivel több került át a Dunántúlhoz, mint azt 1803-ban tervezték és a folyó sem volt hajlandó követni a kiegyenesített medret, némi mozgásteret meghagyott magának. 


A Külső-Béda folyamatosan vándorló kanyarulata azonban mozdulatlanná dermedt, amint a Duna megtalálta az új, rövidebb medrét. Szinte ugyanott találjuk mint két évszázaddal ezelőtt. 


Nincsenek megjegyzések:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...